Studie logistiek concept

Elk logistiek project start met een idee of concept – logistieke optimalisatie, een automatisch magazijn, efficiënter voorraadbeheer, enz. Maar wat is de exacte opbrengst van dit idee of concept? Om dit na te gaan, gebruiken we bij DDL de Quickscan. 

logistieke Quickscan

In een periode van enkele dagen werken onze logistieke consultants enkele concepten uit, toetsen we de haalbaarheid en berekenen we een zeer ruwe ROI op basis van vuistregels, standaardwaarden en ervaring. De Quickscan geeft u zo snel de haalbaarheid van het idee of concept, én vermijdt u een uitgebreide (dure) analyse waarin achteraf wordt vastgesteld dat het idee financieel niet haalbaar is.

Analyse huidige situatie

In een volgende fase legt onze logistieke ingenieur de huidige manier van werken in uw magazijn vast. Dit kan zowel door:

  • Observaties op de werkvloer,
  • Interviews met uw key users en gebruikers
  • Analyses van data uit het (ERP-) systeem.

We vullen deze aan met de reglementering en beperkingen. Als logistiek ingenieursbureau kennen we het belang van het bepalen van de huidige KPI’s (OPEX, HCVA, cyclustijden, doorlooptijden, … ) en de huidige operationele kosten.

Hierna stellen we een blauwdruk op van eisen waaraan uw nieuwe project moet voldoen. Deze worden onderverdeeld in harde eisen (need to Have) als zachte eisen of wensen (nice to have). Doel is om aan alle harde eisen te voldoen en zoveel mogelijk zachte wensen in te willigen. Naast deze eisen bepalen we de toekomstige parameters waarmee moet rekening gehouden worden, bv. de dalende ordergrootte of het groeitarget.

Op dat moment vragen we ons samen met u de volgende vier zaken af:

  1. Wat is de toegevoegde waarde van het project?
  2. Welke risico’s zijn verbonden aan het project?
  3. Wat zijn de grootste werkpunten in de huidige situatie? Wordt door het project hierop een antwoord gegeven ?
  4. Wat zijn de risico’s op langere termijn indien u het project niet uitvoert?

Opstellen masterplan

Hierna maakt ons team de analyse voor de beoogde toekomstige situatie of het masterplan. Op basis van de gegevens en de situatieschets analyseren we een aantal concepten of modellen die telkens worden getoetst aan de gestelde eisen. Zo ziet u per model de voor- en nadelen (bijvoorbeeld uitbreidbaarheid, flexibiliteit, … ),KPI’s en operationele kosten.

Van elk model krijgt u een duidelijk zicht op de vereiste investering en de ROI op basis van de toekomstige operationele kost en de investering.

Waar mogelijk gebruiken we simulatiesoftware om elk model te analyseren, de knelpunten hiervan te bepalen en deze zo veel mogelijk proberen op te lossen, dit via een aantal Lean technieken. Van elk model krijgt u zo een duidelijk zicht op de vereiste investering en de economische haalbaarheid (ROI) op basis van de toekomstige operationele kost en de investering. Het best presterende model nemen we op in het masterplan. Onze ingenieurs maken hier dan ten slotte een functionele en technische analyse van op.

CONTACT

Op zoek naar een studiebureau dat u concrete, praktische oplossingen aanreikt zodat u gegarandeerd voldoet aan alle regelgevingen?

Neem gerust contact met ons op.

DD Logistics

Stefan Vercauteren

T+32 (0)485 40 92 73
Elogistics@ddeng.be

Of via onderstaand formulier.

14 + 6 =