DD Engineering begeleidt uw investering of verbetering van A tot Z. Ons uiteindelijke doel is uw geprefereerde adviseur en partner te zijn voor uw technische projecten. We gaan daarbij als volgt te werk:

Technisch strategisch advies

Technisch advies op basis van uw bedrijfsstrategie. We nemen alle mogelijke facetten, invloedfactoren en potentiële gevolgen onder de loep.

Haalbaarheidstudie

Studie die zal leiden tot een voorontwerp. Op basis hiervan kan een planning en initieel budget opgemaakt worden.

Basic engineering

Uitwerking van het concept in verschillende werkpakketten en bepaling van de specificaties. Finaal budget en beslissing om het project aan te vangen. 

Uitvoering

Opstarten van het project en realiseren van de scope binnen de vooropgestelde timing en budgetten.

Beter, efficiënter, sneller, gemakkelijker

Processen en machines verbeteren, efficiënter, sneller en gemakkelijker maken dat is de motivatie van onze ingenieurs. En dat is ongetwijfeld ook uw einddoel. Liever vandaag dan morgen.

Daar is echter meer voor nodig dan theoretische en praktische ingenieurskennis. Onze ingenieurs nemen als projectmanager de zorg en de supervisie van uw project in handen, alsof ze al jaren deel uitmaken van uw team. Ze communiceren helder en to the point met het management, met aannemers en onderaannemers en met alle belanghebbenden.

Dat ze als ervaren ingenieurs de vrijheid krijgen om zelfstandig alle beslissingen te nemen die nodig zijn om uw project in de best mogelijke omstandigheden te realiseren, betekent niet dat ze er alleen voor staan. Ze kunnen op elk moment terugvallen op het ingenieursteam waar ze deel van uitmaken en de gespecialiseerde kennis van hun collega’s.

Onze engineering diensten