Aandacht voor technische veiligheid is een constante in ons dienstenaanbod. Het is bij uitstek een belangrijk aspect voor engineeringprojecten in de chemie- en farmasector. Onze ervaring met de strenge reglementering en het bijhorende papierwerk maakt van ons een geschikte engineerpartner voor deze industrieën. 

Onze troeven als engineerpartner in de farma- en chemie

  • Ervaring in de procesindustrie en met technisch complexe processen
  • Kennis van chemische processen zoals die plaatsvinden in destillatiekolommen, filtratiekolommen, extractiekolommen, warmtewisselaars en reactoren
  • Inzicht in de reglementering (bv REACH)
  • Expertise in technische veiligheid en de methodieken om die in kaart te brengen en te optimaliseren 
  • Ervaring met de normen die van toepassing zijn in de farma- en chemiesector (ISO, API, …)

Gespecialiseerde industrieën in de farma en chemie

In de chemie- en farmasector hebben we de voorbije decennia uitgebreide expertise opgebouwd in specifieke industrieën.

  • Basischemicaliën
  • Fijnchemicaliën
  • Farmaceutische sector
  • Biochemie
  • Consumentenproducten

Heeft u investeringsplannen in de chemie- en farmasector?
Maak een afspraak