U bent op zoek naar een structurele partner die u kan helpen om de kosten van uw energieverbruik te drukken en een voorloper te zijn in energie-efficiëntie. Daarbij wil u tegelijk voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake energie en milieu.

Advies en implementatie omtrent energieprestaties

Onze ingenieurs hebben ruime theoretische en praktische kennis van verschillende energiebesparende maatregelen. Hierbij kijken we vooreerst naar de klassieke grote verbruikers, zoals perslucht en stoom. Daarna gaan we een stapje verder en kijken we samen met u naar de verbruiken binnen de productieprocessen, ons baserend op onze jarenlange ervaring met optimalisaties van installaties in de procesindustrie.

Ook van de verschillende wetgevende initiatieven zijn we goed op de hoogte. We staan verschillende grootverbruikers bij in het kader van de Energiebeleidsovereenkomsten (EBOs) in Vlaanderen en les Accords de Branche (ADBs) in Wallonië. Ook in het kader van de verplichte energieaudit voor niet-KMOs zijn we actief en volgen we de wijzigingen op de voet.

 Onze ingenieurs werken zelfstandig en staan in voor:

  • het maken van een energieaudit dat resulteert in een concreet actieplan
  • het maken van een Wkk-studie (lid van COGEN)
  • het begeleiden van de jaarlijkse energieresultaten
  • het leggen van contacten met de verschillende overheden en het interpreteren van hun aanpak
  • het realiseren van energie-oplossingen om tot optimalisatie te komen

Advies en implementatie van de milieuwetgeving

Onze ingenieurs verstrekken advies met betrekking tot de VLAREM-wetgeving. Ze zorgen vervolgens zelfstandig voor de implementatie van de aanbevelingen om de bestaande situatie te optimaliseren.

Expert energie & milieu

  • Piet
  • Projectingenieur energieoptimalisatie en technische audits

Onze ingenieurs deden dit voor