Onafhankelijk studiebureau met sterke reputatie

Dankzij onze jarenlange ervaring in studies en berekeningen beschikken onze ingenieurs over beproefde methodologieën en betrouwbare rekenbladen, gebaseerd op empirisch onderzoek of algemeen aanvaarde principes en theorieën. We passen onze sterke kennis van processen toe om problemen en gevaren correct te analyseren en dankzij onze praktische insteek stellen we een duidelijke en (economisch en technisch) haalbare oplossing voor. We toetsen onze rapporten aan de huidige wetgeving en via gefundeerde risicoanalyses en gebruiken waar nodig software-tools zoals vb. Inventor voor sterkteberekeningen.  Als onafhankelijk bureau zijn we verder aan geen enkele externe partij gebonden, waardoor we u steeds een volstrekt onafhankelijk, hoogkwalitatief rapport kunnen aanbieden.

Onze hooggekwalificeerde burgerlijk en industriële ingenieurs zijn onder meer gespecialiseerd in volgende studies en berekeningen:

  • Veiligheidsstudie
  • Studie procesparameters
  • Studie van vermogens, afmetingen, verliezen, …
  • Sterkteberekeningen, inclusief invloed van wind, sneeuw, …
  • Haalbaarheid technische oplossing
  • Berekening correctheid assumpties

Presenteren van heldere rapporten, die u aan uw klanten of management kan voorleggen

We staan erop dat we u niet enkel juiste studies afleveren, maar dat deze ook helder geformuleerd en beargumenteerd gerapporteerd worden. Als iets kort en bondig, maar desalniettemin duidelijk kan gepresenteerd worden, dan zullen wij dat doen. Een managementsamenvatting voorzien we steeds, met de details in bijlage voor de geïnteresseerde lezers.