Case study: Verviervoudiging van de output van een hoogbouwmagazijn

Onze logistieke ingenieurs hebben de output van een hoogbouwmagazijn bijna verviervoudigd tegen een fractie van de prijs van een nieuwbouw. Hoe ze dit deden, ontdekt u hieronder.

 
Lees verder

Besparingen via voorraadoptimalisatie

Bedrijven trachten vandaag hun operationele marges en winstgevendheid te verbeteren door vooral in te zetten op een afbouw van het voorraadniveau en de bijkomende kosten. Tegelijkertijd willen deze bedrijven hun servicegraad verhogen, door onmiddellijk te kunnen leveren aan de klant.

 
 
Lees verder

De toekomst van de logistiek

De uitdagingen van een logistiek manager gaan vandaag reeds veel verder dan de klassieke voorbereiding op papier om orders in te geven aan een picker. De markteisen zijn continu in beweging en in verandering. Deze veranderingen brengen op logistiek niveau nieuwe uitdagingen met zich mee zoals het verhogen van de flexibiliteit, het verlagen van de kosten, het efficiënter inzetten en gebruiken van middelen en arbeid, ..

 
 
Lees verder

Verhoog in 2 stappen het rendement en de efficiëntie van uw logistieke handelingen

Veel bedrijven stellen zich vandaag de vraag hoe ze hun productie en logistieke handelingen kunnen optimaliseren. In veel gevallen willen de bedrijven zich vandaag klaar maken voor de toekomst en hun logistieke oplossingen afstemmen op de noden van de komende jaren. Iedereen zoekt de juiste combinatie tussen maximaal rendement en investering. 
 
Lees verder

Wat is ATEX?

De ATEX 153 richtlijn is bedoeld voor werkgevers (en werknemers) en beschrijft minimumvoorschriften om werknemers te beschermen tegen explosierisico's. Hieruit volgt de verplichting voor het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD). Maar wat houdt zo'n EVD nu precies in? 

 

Lees verder

Process Safety Study (PSS)

Zodra we te maken hebben met gevaarlijke producten – corrosief, oxiderend, explosief,… noem maar op – of complexe processen (ontvlambare producten opwarmen, werken met hoge drukken,…) is het noodzakelijk om de beveiligingen in detail te analyseren. Procesveiligheid is belangrijk omdat het serieuze incidenten vermijdt zoals explosie, overdruk, chemische uitstoot enz. Dit werken we uit in een procesveiligheidsstudie (PSS) die de nodige beveiligingen oplijst én begroot.

 
 
Lees verder

Recente artikelen