Wat is ATEX?

De ATEX 153 richtlijn is bedoeld voor werkgevers (en werknemers) en beschrijft minimumvoorschriften om werknemers te beschermen tegen explosierisico's. Hieruit volgt de verplichting voor het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD). Maar wat houdt zo'n EVD nu precies in? 

 

Lees verder

Process Safety Study (PSS)

Zodra we te maken hebben met gevaarlijke producten – corrosief, oxiderend, explosief,… noem maar op – of complexe processen (ontvlambare producten opwarmen, werken met hoge drukken,…) is het noodzakelijk om de beveiligingen in detail te analyseren. Procesveiligheid is belangrijk omdat het serieuze incidenten vermijdt zoals explosie, overdruk, chemische uitstoot enz. Dit werken we uit in een procesveiligheidsstudie (PSS) die de nodige beveiligingen oplijst én begroot.

 
 
Lees verder

Wat is HAZOP?

Hazop staat voor Hazard and Operability Analysis, wat concreet inhoudt dat een HAZOP-studie uw proces analyseert naar zowel veiligheid als betrouwbaarheid.
Er wordt gerekend op de inbreng van het divers en multidisciplinair team, dit biedt een gevarieerd perspectief op de veiligheidsrisico’s. Een Hazop-studie is een handige tool om uw ontwerp ook te toetsen naar betrouwbaarheid (vb. wat als een klep faalt?) en uw proces wordt systematisch in kaart gebracht.
 

 

Lees verder

De beste analysemethodes om veiligheidsrisico’s in kaart te brengen

Uit het eerste artikel rond Technische veiligheid blijkt dat het vermijden van ongevallen een prioriteit moet zijn. Nu rijst de vraag: hoe doen we dat concreet? Om ongevallen te vermijden, moet je eerst de aanwezige risico’s in kaart brengen. Dit kan op diverse manieren gebeuren maar het is belangrijk om de geschikte methode te selecteren.

 
Lees verder

Arbeidsongevallen (helaas) nog steeds een hot topic

Elke bedrijfsleider wil ongevallen vermijden. Naast de dramatische gevolgen voor mens en milieu, spelen er ook hoge economische kosten van schade, stilstand en eventueel werkverlet mee. Frequente (arbeids)ongevallen kelderen bovendien het imago van uw bedrijf. Een ongeval is echter vaak eenvoudig te voorkomen.

 

 

Lees verder

Recente artikelen