Wij voeren bij onze klanten verschillende soorten opdrachten/projecten op basis van een gestructureerde en gefaseerde aanpak, waarbij DD Engineering uw investering of verbetering kan begeleiden van A tot Z.
 
Ons uiteindelijke doel is uw geprefereerde adviseur en partner te zijn voor uw technische projecten en dat voor alle technische domeinen van de productiefaciliteiten.
 
Ons team van meer dan 35 projectingenieurs heeft een uitgebreide proces ervaring opgebouwd naar grote tevredenheid van onze klanten. Door de meer dan 25 jaar ervaring hebben we een brede waaier aan projecten en projectervaring opgedaan, gaande van productie-uitbreidingen, technische investeringsprojecten, obsolete technologie vervangen, nieuwe productielijnen, efficiëntie verhogingen, CE en veiligheidsstudies uitvoeren, milieu technische dossiers tot technische audits, berekeningen, mechanische- elektrische- HVAC-studies.
 

Wij kunnen u als volgt bijstaan:

Vertel ons over uw plannen
 

Strategische overwegingen: Ingenieursbureau dat u bijstaat met advies rond strategische langetermijnplanning van de productie

We denken graag mee op macroniveau. Strategische overwegingen over de productieinstallaties, zoals keuze van locatie, in functie van subsidies, aanwezigheid van arbeidskracht en – kennis, bereikbaarheid, product mix, enz. vormen onderdelen van de dienstverlening van onze meest ervaren mensen. Hierbij is het doel om op onafhankelijke en onpartijdige manier mee te denken over de installaties, het masterplan voor de komende jaren om zodoende een visie en richting op te zetten voor de toekomst van de fabriek over de lange termijn.
 
Vaak gaat het hierbij ook over het inbrengen van nieuwe technologie of innovaties, waarbij na een initiële haalbaarheidsstudie beslist wordt over de industriële toepassing en implementatie op grotere schaal. Het gebeurt vaak dat er een aspect onderzoek & ontwikkeling (O&O) zit in onze projecten.

 

Project Engineering: Ingenieursbureau met specialisatie in CAPEX, FEED en EPCm

Starten doen we vaak met een voorstudie, de combinatie van Concept en Basic Engineering. Dit wordt ook wel FEED genoemd (Front End Engineering Design). Als eindresultaat levert dit een scope, een planning en een budget op met een betrouwbaarheid van ongeveer 15%.
 
Na de goedkeuring van dit pakket door de klant, neemt DD Engineering graag het implementatietraject op in de vorm van een EPCm (Engineering Procurement Construction Management) project. Dit wil zeggen dat wij de verantwoordelijkheid nemen over de coördinatie en de uitvoering van het gehele project, maar dat de aankoop en facturatie van alle leveranciers en onderaannemers rechtstreeks naar de klant gebeurt. Het betreft hier dus de fases Detailed Engineering, Aankoop, Constructie en Opstarten. Dergelijke projecten heeft DD Engineering reeds vele malen gerealiseerd op basis van onze eigen methodologie, tot grote tevredenheid van onze klanten.
 
Anderzijds staan we u ook graag bij voor kleinere engineeringsprojecten uitgevoerd door onze gekwalificeerde Project Engineers. DD Engineering help U graag verder in alle mogelijke proces projecten. Er is geen project te klein die wij niet met de nodig zorg begeleiden. 
 
Wij leggen onderaan deze pagina de uitgebreide levensloop uit van een compleet CAPEX (Capital Expenditure) investeringsproject.
 

Studiewerk: meer dan 25 jaar ervaring met technische studies

Ingenieursbureau met uitgebreide expertise rond technische veiligheid

Naast bovengenoemd projectwerk hebben we ook sinds 25 jaar een uitgebreide expertise rond technische veiligheid. Dit doen we in de vorm van veiligheidsstudies waarbij we nagaan of het productieapparaat voldoet aan de geldende veiligheidsnormen en regelgeving. Het verbeteren van de procesveiligheid kunnen we bekomen door het toepassen van verschillende technieken zoals PHA (Process Hazard Analysis),HAZOP (Hazard & Operability Study) of LOPA (Layer of Protection Analysis). Deze studies voeren we uit bij grote en gerenommeerde spelers in de chemische industrie, en dit in verschillende landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Naast deze grote spelers voeren we deze studies ook uit bij de kleinere en middel grote bedrijven KMO. Deze methodologie is zeker toepasbaar voor deel projecten of in andere situaties waar de veiligheid moet bekeken worden.
 
Ook in het ATEX domein maken we studies: dit gaat van zoneringen tot volledige Explosieveiligheidsdossiers (EVDs). Hierbij brengen we een pragmatische aanpak die verder gaat dan enkel te vertellen wat er moet gebeuren om in orde te zijn met de wetten en regels, maar waarbij er wordt meegedacht met de klant en er specifiek wordt gezegd wat er moet gebeuren. We begeleiden hierbij ook de keuringen met de verschillende keuringsinstanties zoals Vincotte, BTV, etc. indien gewenst. 
 
Een ander gebied van veiligheid waarin DD Engineering het verschil kan maken is het feit dat DD Engineering een zeer uitgebreide kennis heeft opgedaan op het gebied van het kwalificeren van de CE certificatie van uw productie apparaat (CE IIB certificatie – de “samenbouw”). In vele gevallen is een productie proces opgebouwd uit verschillende “machines” die elk met hun eigen CE certificatie worden geleverd (CE IIA). Uiteindelijk moet uw compleet productieapparaat gecertificeerd worden. DD Engineering kan U daarin bijstaan om gestoeld vanuit de praktijk en de jarenlange ervaring Uw te ondersteunen om een Technisch Constructie Dossier (TCD) op te stellen en u de nodige CE verklaringen op te maken.
 

Ingenieursbureau voor uw studies en advies omtrent energie en milieu

Hierbij staan we onze klanten bij met het verbeteren van de energie-efficiëntie van hun productie-installaties. Dit kan gaan van het in kaart brengen van het verbruik van stoom, perslucht en andere utilities tot het verbeteren van productieprocessen zelf zodat het verbruik in de machines afneemt. We begeleiden ook enkele bedrijven met de vierjarige energiebeleidsovereenkomsten (EBOs) in Vlaanderen. Op vlak van milieu helpen we klanten bij het in orde zijn met VLAREM maar ook rond problematiek betreffende geluid en geur hebben we al succesvolle voorstellen en implementaties gedaan.
 

Ingenieursbureau voor uw technisch audits en complexe berekeningen

Voor technische audits rekenen wij op onze meest ervaren senior ingenieurs. Zij combineren theoretische en praktische kennis en door hun uitgebreide ervaring binnen verschillende sectoren van de procesindustrie kunnen zij vaak problemen en verbeteringen vaststellen. Zo brachten we al designfouten naar boven in ondersteunende structuren, of wisten we te achterhalen waarom een tank geïmplodeerd was.
 
Daarnaast hebben we ervaring met een heel aantal complexere berekeningen in de domeinen van de mechanica, thermodynamica (waaronder HVAC) en safety engineering. In het domein van de mechanica maken we bijvoorbeeld gebruik een FEA (Finite Element Analysis) softwarepakket, om spanningen in complexe structuren te analyseren. Daarnaast hebben we ook al berekeningen gemaakt van windbelastingen, of hebben we al vermoeiing in kaart gebracht voor metalen structuren.
 
Ook het versterken van tanks en structuren behoort tot onze expertise. In het domein van de thermodynamica maken we berekeningen rond warmteoverdracht in de vorm van convectie, conductie en radiatie. Ook het opmaken van een energiebalans en berekeningen in het domein van HVAC behoren tot de mogelijkheden, net zoals het bepalen van drukval in leidingen. In het domein van safety engineering berekenen we verschillende elementen, zoals overvulbeveiliging, ontluchtingsventielen, explosiepanelen, etc.
 

Ingenieursbureau voor uw logistieke integratie

Het domein van de logistieke engineering heeft de laatste 10 jaar een enorme evolutie doorgemaakt. Het vervangen van klassieke magazijnen door mobiele rekken, halfautomatische en automatische magazijnen heeft in verschillende sectoren zijn intrede gedaan. DD Engineering staat zijn klanten bij in de technische analyse van de logistieke bewegingen om zodoende voorstellen te doen naar verbeteringen. Wij maken hierbij gebruik van de ervaring van onze mensen om snel via vuistregels enkele inschattingen te maken, maar we gebruiken ook simulatieprogramma’s om bewegingen in kaart te brengen en meer precies te analyseren. Ook in het IT domein kunnen we bijstaan, door onze functionele kennis van Warehouse Management Systems (WMS) en de ondersteunende Warehouse Control Systems (WCS).  
 
 

Onze ervaring als ingenieursbureau voor de voedingsindustrie:

 • Productie van aardappelen en aanverwante producten 
 • Groenteverwerking
 • Zuivel producten
 • Convenience food producten
 • Voedingssuplementen
 • Veevoeders

Onze ervaring als ingenieursbureau voor de chemische industrie:

 • Basis chemicaliën industrie
 • Fijn chemicaliën industrie
 • Biochemie

Onze ervaring als ingenieursbureau voor de Farma industrie:

 • Farmaceutische sector
 • Consumenten producten

Onze ervaring als ingenieursbureau voor de vloerbekleding sector:

 • Tapijt industrie & kamerbreed tapijt producten
 • Laminaat & parket industrie producten
 • Hout extrusie producten
 • Vloer-  en tapijttegel producten
 • Linoleum fabrikanten

Onze ervaring als ingenieursbureau voor de metaalindustrie:

 • Metallurgie
 • Machinebouw
 • ...
Graag komen we bij u langs om uw nieuwe plannen te bekijken en na te zien indien we uw nieuwe uitbreiding of aanpassing kunnen begeleiden.
 
 

Levensloop van een investeringsproject

Stap 1: Concept Engineering

Als eerste onderdeel van deze fase wordt in nauwe samenspraak met de klant het project besproken. Het doel hier is om het project zo scherp mogelijk te definiëren, naar doelstellingen, termijnen, etc. DD Engineering zal hier ook kritische vragen stellen, en vanuit een onafhankelijke invalshoek bijdragen tot een zeer duidelijke scope. Onze jarenlange ervaring is hier uiteraard positief, en ook out-of-the-box-denken komt hier bij kijken.
 
We gaan natuurlijk ook graag mee in een goed omlijnd en beschreven aangeleverde scope. Eenmaal dit duidelijk is kunnen we aan de slag om een concept of verschillende concepten uit te werken, waarbij we ook een initiële Return on Investment (RoI) in kaart brengen. Waar nodig wordt ook een haalbaarheidsstudie gemaakt, zodat er een beter beeld is of bepaalde technologie en innovaties kunnen werken. Finaal volgt er een beslissing door u gemaakt om verder te gaan of niet. 
 

Stap 2: Basic Engineering

Na de goedkeuring van de concept engineering werken we de zaken verder uit. Een meer doorgronde studie wordt aangevat. Hierin wordt er verder gewerkt op de keuzes gemaakt in de concept fase. Typisch worden in deze fase de zaken verder bekeken en worden er eventueel reeds met een aantal partners en leveranciers gesproken. Dat kan natuurlijk nog altijd op confidentiële basis.
 
Hierin wordt de installatie verder opgesplitst in deelprojecten en wordt voor elk deelproject de eerste technische checks nagegaan indien alles mogelijk is. Het algemene budget wordt verfijnd en de algemene planning wordt scherper gezet, zonder de kwaliteit te vergeten. Het ultieme doel is om een beredeneerd en beargumenteerd budget uit te werken, met daarbij een scope van zaken die erin zitten. Over dit budget kan dan een beslissing genomen worden voor de klant, met andere woorden een go/no-go voor het implementatieproject. 
 

Stap 3: Detailed engineering

In de detailed engineering fase wordt alles uitgewerkt en dit in alle details met als doel om precies te bepalen wat nodig is. Hiervoor wordt alles doorgerekend en uitgetekend, en nadien worden lastenboeken met specificaties opgemaakt en uitgezonden naar de mogelijke leveranciers. Door de jarenlange ervaring die DD Engineering opgedaan heeft in verschillende sectoren en overheen verschillende disciplines, staan wij in nauw contact met vele leveranciers en onderaannemers, waaronder ook de kleinere spelers of de challengers. Zodoende weten we altijd de juiste partijen rond de tafel te krijgen. In sommige gevallen werken we uiteraard ook met de huisleveranciers van de klant. Onze onafhankelijke positionering is hierin heilig: we willen al deze partijen kennen maar we gaan er geen onderlinge samenwerking mee aan. Als laatste wordt in deze fase een preliminair projectplan opgesteld, met milestones en afhankelijkheden, zodat de leveranciers hier rekening mee kunnen houden.
 

Stap 4: Aankoop of procurement

Deze fase start met het uitsturen van de lastenboeken naar de verschillende mogelijke leveranciers. Voorheen is er soms al gesproken met leveranciers, zodat er een beter beeld is van hun expertise. We stellen de lastenboeken zo op dat de antwoorden van de leveranciers duidelijk en onderling vergelijkbaar zijn, zodat er appels met appels worden vergeleken. Leveranciers krijgen de tijd om hun voorstellen te formuleren zodat wij samen met U deze antwoorden kunnen analyseren. Dit kan op kwalitatieve en kwantitatieve wijze. Uiteindelijk worden de juiste partners gekozen, en wordt de uitvoering gedetailleerd ingepland. 
 

Stap 5: Uitvoering

Tijdens deze fase komen de echte Project Management eigenschappen van onze mensen naar voor. Vanuit helikopterperspectief staan we in voor het evenwicht tussen de door ons opgestelde planning, het budget en de scope van werken. Hierin is het van belang dat de werf goed en efficiënt gerund wordt, dat er regelmatige werkvergaderingen zijn en last but not least dat de veiligheid van de werf gerespecteerd wordt. We zijn hierin flexibel, en we zijn ons bewust dat problemen en tegenvallers snel en adequaat opgelost moeten worden. We schuwen ook de werf niet, we zijn hierop aanwezig en we hebben voldoende praktische ervaring om deze werf optimaal te laten werken. We communiceren de voortgang naar U, en ook met de leveranciers bouwen we een professionele werkrelatie op. 
 

Stap 6: Oplevering

Op het einde van het project is er de oplevering. Dit is een spannend moment want de nieuwe installaties worden voor het eerste maal in gebruik genomen. Uiteraard zijn er altijd een paar kinderziektes, die snel en adequaat verholpen worden. Eventueel staan we ook bij in het afronden van het CE dossier van de installatie, indien gewenst. Een geleidelijke en vlotte overdracht naar het operationele team is hierbij cruciaal, met voldoende begeleiding van de operatoren. 

 

Benieuwd wat we als onafhankelijk ingenieursbureau voor u kunnen betekenen?

Expert Project Engineering

 • Johan
 • Multidisciplinair projectingenieur