DIGITAL– Read: 3 min.

Hoe optimaal productiedata verzamelen en analyseren?

Tags:Digital

Er wordt voorzien dat tegen 2030 het verzamelen en analyseren van gegevens de basis zal vormen van alle toekomstige diensten en bedrijfsmodellen.

In dit artikel gaan we dieper in op welke stappen in dergelijk traject belangrijk zijn.

 

Stap 1: Value case

De eerste stap bij het overwegen van een digitaliseringsproject is het bouwen van een value case. Hiervoor adviseren we om van start te gaan met uw bestaande installatiegegevens, het beoordelen van het proces zoals het nu functioneert en een overzicht krijgen van de manier waarop het actueel wordt gemonitord, bediend en onderhouden, samen met de kosten die hiermee gepaard gaan.

Door de as-is duidelijk in kaart te (laten) brengen, krijgt men een beter zicht op de verbeterpunten, quick wins en lange termijn optimalisaties.

In deze eerste stap adviseren we om de operationele gevolgen duidelijk in kaart te brengen om tot een buy-in van alle stakeholders te komen en een succesvolle uitvoering te vergemakkelijken.

 

Stap 2: Parameters & Hardware

Het spreekt voor zich dat het vaak gaat om gegevens van sensoren die een reeks variabelen, zoals tankniveaus, debieten, temperaturen, trillingen en stroomverbruik, in de gaten houden.

Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat er een volledig nieuwe reeks sensoren en apparatuur nodig is.

In veel gevallen zullen er gegevens van bestaande systemen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld in de PLC, die bruikbaar zijn om weer te geven in een nieuw digitaal platform.

Daarnaast kunnen externe bronnen, zoals weergegevens van op het internet, worden meegenomen in processen waar bijvoorbeeld luchtvochtigheid een rol speelt en worden gebruikt bij de productieplanning.

Buiten de traditionele bronnen van procesdata stelt de digitalisering ons in staat om vele andere gegevensbronnen in te zetten. Onderhouds- en operationele gegevens kunnen bijvoorbeeld worden meegenomen om productiebeslissingen te kunnen nemen.

 

Stap 3: Visualisatie en/of Analyse platform

De volgende stap is het kiezen van het juiste platform dat de gecapteerde ruwe digitale informatie kan verzamelen, analyseren en visualiseren om zo tot bruikbare inzichten te komen.

Op vandaag zijn er allerhande soorten (al dan niet cloud) platforms, die van op afstand toegang bieden tot real-time visualisatie van informatie over elke procesparameter, zodat een operator/manager niet ter plaatse hoeft te zijn om een gedetailleerd overzicht te krijgen van hoe een proces verloopt.

Het monitoren van allerhande variabelen maakt het bijgevolg mogelijk om algoritmes te bouwen die onderliggende korrelaties kunnen identificeren en begrijpen, of met andere woorden toegang tot Advanced Analytics.  Dit biedt de mogelijkheid om problemen vroegtijdig te signaleren en in te grijpen, of het nu gaat om een kleine aanpassing van het proces of een volledige onderhoudsprocedure.

De voorspellende aanpak die dit mogelijk maakt, kan de uitvaltijd tot een minimum beperken en onverwachte storingen vermijden die dure gevolgen kunnen hebben voor het bedrijf, zowel commercieel als operationeel, en zelfs gevaarlijke gevolgen kunnen hebben voor de rest van de procedure.

Het belangrijkste doel van dit alles is een voortdurende verbetering van de operationele efficiëntie en een vermindering van de bijbehorende kosten.

IN ALLE BOVENSTAANDE STAPPEN KAN DD DIGITAL ALS MERKONAFHANKELIJKE PARTNER UW BEDRIJF ONDERSTEUNEN IN HET MAKEN EN IMPLEMENTEREN VAN DE JUISTE KEUZES EN OPLOSSINGEN.

In feite is de analyse en visualisatie van gegevens echt het harde deel’ als het gaat om het verbeteren van de procesprestaties. Vaak zullen de aanpassingen die op basis van de intelligentie zullen worden gedaan, bestaan uit het openen of sluiten van kleppen, het verhogen of verlagen van temperaturen of andere fysieke ingrepen, die veel gemakkelijker te automatiseren zouden kunnen zijn.

Wat zeker is, is dat de digitalisering van de werking van de fabriek niet langer futuristisch is en dat de technologie niet alleen bestaat, maar ook op grote schaal beschikbaar en betaalbaar is geworden. Voor elke fabrikant die nog steeds veel van zijn procesbewaking handmatig uitvoert, zijn de argumenten voor investeringen in digitalisering duidelijk.

 

Bent u op zoek naar welke tools en technieken op de markt uw bedrijf het meeste voordeel biedt?  Dan staat het DD Digital-research team u graag ten dienste om dit onderzoek onder onze vleugels te nemen.

We werken daarbij merkonafhankelijk zodat uw noden en wensen als bedrijf op de eerste plaats komen. Vanuit dat standpunt wordt advies gegeven over de beste slimme en digitale oplossingen, met als finaal doel: efficiëntie verbetering van uw productieproces.

Contact

Ook benieuwd wat onze digitale ingenieurs voor uw productievloer kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Bob of Stefan. Zij brengen u graag in contact met de juiste ingenieurs voor uw project.