ATEX studiebureau en ingenieursbureau

Explosies in installaties komen vaker voor dan gedacht, soms met desastreuze gevolgen als verlies van mensenlevens en grote economische schade. Maar ook heel wat bijna-explosies kunnen vermeden worden door een aantal technische en organisatorische maatregelen.  Daarom is het van belang om na te gaan of uw bedrijf voldoet aan de wetgeving. Als studie- en ingenieursbureau gespecialiseerd in de ATEX wetgeving helpen we u met praktische en haalbare oplossingen voor een veilige werkomgeving.

DD Safety – ATEX studiebureau én ingenieursbureau

Veel bedrijven en werknemers hebben te maken met gas- en/of stofontploffingsgevaar op de werkvloer.  Soms beseft men zelfs niet dat alledaagse producten zoals hout en cacaopoeder gevaar kunnen opleveren voor mens en installatie.  De evaluatie van een dergelijke situatie is vaak moeilijk en de maatregelen die genomen moeten worden zijn vaak lastig in praktijk te brengen. Als studie- en ingenieursbureau gespecialiseerd in de wetgeving rond ATEX zijn we bij DDS uitstekend geplaatst om u concrete oplossingen aan te bieden waarmee u voldoet aan de ATEX wetgeving én een veilige werkomgeving creëert voor mens en machine.

ATEX wetgeving vertaald naar concrete oplossingen

Als onafhankelijke derde partij kan DD Safety een meerwaarde betekenen voor uw bedrijf. We bieden u de unieke combinatie van de theoretische kennis van de ATEX wetgeving met de jarenlange multidisciplinaire ervaring van de DD Safety ingenieurs.

DD Safety onderscheidt zich in de ATEX problematiek door enerzijds te implementeren wat wettelijk vereist is, maar door anderzijds ook aandacht te hebben voor de praktische mogelijkheden eigen aan uw productievloer.  Dankzij onze jarenlange ervaring als ATEX ingenieursbureau slagen we er steeds in om met onze realistische en pragmatische aanpak het nodige veiligheidsniveau te halen voor uw bedrijf. 

Onze ATEX ingenieurs hanteren steeds een erg praktische aanpak om tekortkomingen in uw bedrijf in kaart te brengen. Als ATEX ingenieursbureau denken we met u mee. Onze ingenieurs vertalen de ATEX wetgeving naar technisch én economisch haalbare oplossingen voor uw bedrijf.

ATEX en explosiegevaar: ruime ervaring en praktische oplossingen

Onze DD Safety ingenieurs zijn speciaal opgeleid en genieten van een ruime ervaring in de procesindustrie. Hierdoor vinden we gegarandeerd een oplossing op maat van uw bedrijf.

We kunnen u helpen bij het opstellen van:

  • EVD
  • Zoneringsdossiers
  • Risicoanalyses
  • implementatie van ATEX maatregelen in de praktijk

We zoeken steeds naar de risico’s en de oorzaken om gefundeerde oplossingen aan te reiken, passend voor uw bedrijf. De ATEX wetgeving is complex en vaak moeilijk te begrijpen. Onze oplossingen zijn daarentegen steeds geformuleerd in duidelijke, no-nonsense mensentaal. Zo voldoet u aan de ATEX wetgeving én minimaliseert u het explosiegevaar in uw bedrijf.

CONTACT

Op zoek naar een studiebureau dat u concrete, praktische
oplossingen aanreikt zodat u gegarandeerd voldoet aan alle
regelgevingen?

Neem gerust contact met ons op.

Expert Technische Veiligheid

Christophe Huyghe

T+32 (0) 57 42 15 21
Esafety@ddeng.be

Of via onderstaand formulier.