HomeSafety EngineeringStudiebureau en ingenieursbureau Machineveiligheid & CE

Studiebureau en ingenieursbureau Machineveiligheid & CE

Technisch Constructiedossier (TCD) en indienststellingsverslag van nieuwe machines, risicoanalyses van machines, onderhoudsvriendelijk en veilig ontwerp van machines, audits van elektrische netwerken, …
Voordat een machine of een samenbouw van verschillende machines in bedrijf mag gesteld worden, moet deze voldoen aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de machinerichtlijn. DDE is als studiebureau gespecialiseerd in machineveiligheid en CE. Onze ervaren ingenieurs helpen u met het opmaken van een technisch constructiedossier (TCD),risicoanalyses rond machineveiligheid, elektrische audits en onderhoudsvriendelijk en veilig ontwerp.

Machineveiligheid / CE / Technisch Constructie Dossier

Voordat een machine of een samenbouw van verschillende machines in bedrijf mag gesteld worden, moet deze voldoen aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de machinerichtlijn (2006/42/EG).

De machinebouwer mag in de meeste gevallen zelf het CE-certificaat verstrekken, maar dit moet onderbouwd worden door een Technisch Constructiedossier (TCD) en het indienststellingsverslag, die de naleving van deze voorschriften vaststelt. Het TCD voor de machines/onvoltooide machines moet aantonen dat de machine in overeenstemming is met de machinerichtlijn, maar moet ook inzicht verschaffen in het ontwerp, de fabricage en de werking van de machine of van de samenbouw.

 

Machineveiligheid studiebureau: Risico-analyse machines

Bij elke veiligheidsstudie staat de risicoanalyse centraal. De klassieke risicoanalyse heeft drie fasen:

  • Het identificeren van de gevaren voor de operator
  • Het vaststellen van de risico’s
  • Het evalueren van de risico’s

Als veiligheidsingenieurs interpreteren wij de risico analyse vaak ruimer:

We stellen maatregelen voor om risico’s te vermijden, inclusief de budgetraming en het opstellen van een plan van aanpak
We identificeren de gevaren in de directe omgeving van de machine
We stellen praktische maatregelen op om de onderhoudsvriendelijkheid en de duurzaamheid van de machine te bevorderen
In bepaalde sectoren bevorderen onze safety ingenieurs de hygiëne en de onderhoudbaarheid van de machine. Op deze manier kan de machine zorgvuldiger onderhouden worden en wordt contaminatie zoveel mogelijk vermeden.

 

Elektrische audits in bedrijven

Als studiebureau rond veiligheid gebruiken we onze ingenieurs audits u snel te helpen met het vaststellen van problemen of het verbeteren van de prestaties van uw netwerk.

Als studiebureau gespecialiseerd in machineveiligheid merken we dat het elektriciteitsnet in een bedrijf zelden ontworpen is voor de huidige belasting. In de loop van de tijd is het netwerk gevoelig uitgebreid en zijn er meestal tal van gevoeligere digitale apparatuur bijgekomen. Dit zorgt voor een aantal problemen in de oudere delen van de installatie. Verder hebben de meeste bedrijven minder elektriciens in diens om deze systemen te ontwerpen, te installeren en te onderhouden.

De meeste problemen hebben betrekking op

  • Een slechte arbeidsfactor ( cos phi )
  • Overbelasting of opwarming van kabels en kasten
  • Uitval door EMC en harmonischen

De gevolgen zijn meestal aanzienlijk:

  • Uitval van de installatie
  • Stijgende energiekosten
  • Onveilige situaties
  • Beperkingen op de aansluiting van nieuwe belastingen

Een elektrische audit kan helpen om het tij te keren. Onze veiligheidsingenieurs stellen probleemgebieden snel vast en brengen dit in kaart om de betrouwbaarheid van uw elektrisch systeem te verbeteren.

Veiligheidsingenieurs: onderhoudsvriendelijk & veilig ontwerp

Bij het ontwerp van een machine is het van belang om de machine veiligheidsbewust te ontwerpen. Immers hoe vroeger men kan ingrijpen op de veiligheidsaspecten van de machine, hoe grondiger men kan ingrijpen en hoe goedkoper dit kan.

Dankzij onze ervaring in de procesindustrie hebben we hierbij niet enkel oog voor het veiligheidsaspect op zich, maar ook voor mogelijk onderhoud en herstellingen. Als ingenieursbureau zorgen we dat deze altijd veilig, snel en efficiënt kunnen verlopen. Zo voorkomen we risico’s en problemen achteraf.

Uitgebreide kennis wetgeving

Als studiebureau kennen we de wetgeving van binnen en van buiten en kunnen dan ook de vereiste diploma’s & certificaten voorleggen.

Praktische, haalbare oplossingen

Als ingenieursbureau denken we met u mee. We vertalen de wetgeving naar technisch én economisch haalbare oplossingen voor uw bedrijf.

Communicatie in mensentaal

De wetgeving is complex en vaak moeilijk te begrijpen. Onze oplossingen zijn daarentegen steeds geformuleerd in duidelijke, no-nonsense mensentaal.

Safety Engineering

 We vertalen de complexe wetgeving rond veiligheid naar technisch én economisch haalbare oplossingen

Procesveiligheid (HAZOP, ...)
Machineveiligheid (CE, ...)
Explosiegevaar
(ATEX, ...)
Brandveiligheid (Compartimentering, ...)
Gevaarlijke
producten

Contact

Op zoek naar een studiebureau dat u concrete, praktische
oplossingen aanreikt zodat u gegarandeerd voldoet aan alle
regelgevingen?

Neem gerust contact met ons op.

 

Christophe Huyghe
Expert Technische Veiligheid

safety@ddeng.be
0474 300 685

Of liever via een contactformulier?