DD Engineering versterkt positie in Benelux door strategische overname

DD Engineering zet een grote stap voorwaarts in ons ambitieus groeitraject door de strategische overname van het Nederlandse IP-Solutions. Deze krachtige combinatie bevestigt de status van DD Engineering als een multidisciplinair ingenieurs- en studiebureau voor de industrie en bevordert onze expansie in Nederland. De aandeelhouders van IP-Solutions, Floris Kessener en Jan Nieboer, stappen opnieuw mee in het verhaal.
Bij overname door aim.group in 2015 telde het team van DD Engineering 15 medewerkers. Door sterke organische groei en de recente overname van IP-Solutions wordt de kaap van zo’n 100 ingenieurs stilaan gerond.

De gevarieerde diensten van DD Engineering, onderverdeeld in Plant, Safety, Logistics en Digital engineering, zijn voornamelijk gericht op klanten in de verwerkende industrieën, zoals voeding, chemie, pharma en afvalbeheer. Topman Karel Staelens, licht toe: ‘We nemen het volledige projectmanagement voor onze rekening, zorgen voor naadloze communicatie met verschillende partners en waarborgen dat projecten binnen het budget, tijd en kwaliteitseisen worden afgeleverd.’

“‘Onze klanten profiteren nu van een synergie tussen deze twee expertisedomeinen, wat een meerwaarde biedt in de zoektocht naar de juiste oplossing voor hun specifieke behoeften,’

Karel Staelens, CEO DD Engineering

Met de recente acquisitie van IP-Solutions uit Rotterdam, betreedt DD Engineering met vertrouwen de Nederlandse markt. Terwijl DD Engineering zich overwegend concentreert op capex-projecten, heeft IP-Solutions zich gespecialiseerd in opex-projecten, met name in het technisch beheer van bestaande fabrieken of installaties. ‘Onze klanten profiteren nu van een synergie tussen deze twee expertisedomeinen, wat een meerwaarde biedt in de zoektocht naar de juiste oplossing voor hun specifieke behoeften,’ stelt Staelens.
‘De wereld van het technisch beheer is constant in beweging, met uitdagingen zoals toenemende complexiteit, automatisering en continu veranderende regelgeving’, zegt Floris Kessener. ‘We zijn enthousiast om met de ruggensteun van DD Engineering de Belgische markt verder te bedienen, die mooie opportuniteiten kent op vlak van optimalisatie en efficiëntie.’
De symbiose tussen DD Engineering en IP-Solutions staat centraal in deze samenwerking, waarbij een wederzijdse versterking van elkaars kerncompetenties en geografische reikwijdte vooropstaat.

 

Overnamejacht

CEO Karel Staelens onderstreept de ambitieuze plannen voor verdere groei. Hij wordt daarin ondersteund door hoofdaandeelhouder aim.group, een familiale investeringsholding en partner voor de lange termijn. De strategische visie reikt verder dan hun huidige activiteiten, gericht op het uitbouwen van een groep van onafhankelijke experts in industriële en technologische dienstverlening. ‘Er gaat geen week voorbij zonder dat er een concreet overnamedossier mijn bureau passeert,’ aldus Karel Staelens. Naast organische schaalvergroting, worden overnames aangewend als turbo onder de toekomstige groei.
Ook het eerder door aim.group overgenomen logistieke adviesbureau BrixAdvice, wordt lid van de groep rond DD Engineering. Een logische stap in het stroomlijnen en professionaliseren van haar activiteiten, zonder afbreuk te doen aan de gevestigde naam en expertise. ‘Voor de klanten en medewerkers verandert er niets,’ verzekert Staelens.