REFERENTIE – Read: 3 min.

Conhexa – capaciteitsberekening halfautomatisch magazijn

Conhexa werd opgericht in 1975 en is een diepvriesgroothandel in voeding uit Duinkerke. In het kader van hun verdere groei beslisten ze om een halfautomatisch magazijn met mobiele rekken te bouwen. Om de concrete capaciteit ervan te berekenen, werd beroep gedaan op de expertise van DDL.

Correcte berekening output

In een diepvriesmagazijn is elke extra m3 een dure aangelegenheid, zowel naar investering als naar maandelijkse kost. Een diepvriesmagazijn moet dus zo compact mogelijk zijn. Mobiele rekken zijn hiervoor aangewezen.

Daarnaast moet bij de bouw met zekerheid bepaald worden of de gevraagde output wel gehaald kan worden.

Complexe berekeningen voor mobiele rekken

Mobiele rekken zijn rekken die op wielen staan en die zich zijdelings kunnen verplaatsen. Ze staan bijna tegen elkaar, behalve één paar rekken dat wordt gescheiden door een gang. Door de rekken te verschuiven kan men de gewenste gang vrijmaken om goederen in of uit de rekken te halen. Alle rekken samen met één gang vormen een blok. Twee factoren zijn hierin van belang:

 1. Hoe groter het blok, hoe groter de capaciteit van het magazijn
 2. Hoe kleiner het blok, hoe meer blokken in eenzelfde ruimte, en dus hoe meer flexibele gangen. Maar dan ook hoe kleiner de capaciteit.

Het uitgangspunt was dat zeker 4 onaangekondigde vrachtwagens met paletten konden beladen worden per uur, hetzij 2 vrachtwagens per halfuur. Daarenboven hebben de producten een grote variëteit aan artikelnummers en soorten verpakking en waren er een aantal wegzet/pick algoritmes mogelijk.

Als logistieke ingenieurs gebruikten we onze unieke simulatiesoftware om de antwoorden op onderstaande vragen te berekenen.

 

 1. Hoeveel blokken met mobiele rekken zijn vereist?
 2. Vereiste buffercapaciteit en snelheid van de bufferbanen?
 3. Hoeveel heftrucks moeten ingezet worden?
 4. Wat is de marge bij de grootste/kleinste variëteit?
 5. Wat is de impact van elk wegzet/pickalgoritme? Is er nog voldoende marge bij een grote variëteit?

Simulatiesoftware doet het nodige

Voor het maken van deze analyses gebruikten we onze in-house simulatiesoftware (Saturn en WMS Calc). Met Saturn simuleren we in real-time de installatie. In het programma kunnen immers verschillende oplossingen en productieflows ingegeven worden, incl. snelheids- en cyclusparameters van verschillende machines en diverse inputs en outputs. Vervolgens worden hun efficiëntie en rendement berekend. Hiervoor laat de software de installatie dan willekeurig de bewegingen uitvoeren, zoals dit in de praktijk ook zou gebeuren.

De simulatie werkt in real-time en wordt gevisualiseerd op het scherm. Hierdoor kunnen onze ingenieurs de berekeningen bevestigen en/of snel beperkingen ontdekken.

Het resultaat van deze fase is een uitgebreid rapport met volgende informatie:

 

 • Gemiddelde totale cyclustijd
 • Gemiddelde afgelegde tijd
 • Gemiddelde procentuele bezetting van elke machine
 • Capaciteiten van de verschillende machines

WMS Optimalisatieberekeningen

Daarnaast berekenden we de optimale WMS prestaties aan de hand van onze simulatie-software “WMS Calc”.

We gebruikten deze software om een emulatie te maken van het WMS systeem om zo prestaties te optimaliseren aan de hand van een aantal op voorhand gedefinieerde regels.

 • Optimalisatie verschillende types van picking (batch, gerelateerde producten, condensatie, consolidatie, …)
 • Optimalisatie verschillende parameters
 • Optimalisatie snelheden om zo de ROI van het systeem te helpen bepalen
Klant: Conhexa

Conhexa werd opgericht in 1975 en is een diepvriesgroothandel in voeding uit Duinkerke.

Locatie: Duinkerke

www.conhexa.com

Contact

Ook benieuwd wat onze logistieke ingenieurs voor uw productievloer kunnen betekenen? Neem gerust contact op Stefan. Hij brengt u graag in contact met de juiste ingenieurs voor uw project.