LOGISTICS – Read: 3 min.

Besparingen via voorraadoptimalisatie

Rik Osstyn

Senior Consultant Digital Factory
logistics@ddeng.be – 057 42 15 21

Bedrijven trachten vandaag hun operationele marges en winstgevendheid te verbeteren door vooral in te zetten op een afbouw van het voorraadniveau en de bijkomende kosten. Tegelijkertijd willen deze bedrijven hun servicegraad verhogen, door onmiddellijk te kunnen leveren aan de klant.

Deze twee eisen lijken tegengesteld, maar zijn wel combineerbaar. Hoe kan men de balans vinden tussen deze twee eisen? Een te beperkt voorraadniveau zal de verkoop mogelijk negatief beïnvloeden. Omgekeerd zal het streven naar een hoge servicegraad vaak resulteren in een groter voorraadniveau.

Bedrijven waar het aantal verschillende producten eerder beperkt is, kunnen vaak met een efficiënte voorraadplanning toch hun omzet- en winstdoelstellingen behalen. De realiteit vertelt ons dat dit eerder uitzondering is dan regel. De meeste bedrijven hebben of willen juist een grotere diversiteit aan producten aanbieden. Het gewenste voorraadniveau effectief plannen is in zo’n ingewikkelde omgeving moeilijk of zelfs onmogelijk zonder een gestructureerde aanpak.

Gebruik maken van een voorraadoptimalisatiepakket of IOS kan de oplossing zijn. Deze software is gericht op het verlagen van de voorraad en het tezelfdertijd het verhogen van de servicegraad en dit door het geautomatiseerd voorspellen en plannen van alle artikels over alle locaties.

Een voorraadoptimalisatiepakket (of IOS) verlaagt uw voorraad en verhoogt tezelfdertijd uw servicegraad door het geautomatiseerd voorspellen en plannen van alle artikels over alle locaties.

De software maakt gebruik van bestaande gegevens in het ERP systeem om specifieke parameters van de voorraadregels te bepalen. Geavanceerde algoritmes en planningstools worden gebruikt om de prognoses en planning per voorraaditem te optimaliseren.

Met zo’n voorraadoptimalisatiepakket bespaart u op verschillende manieren kosten:

  1. Lagere kapitaalkosten: De vermindering van de financieringskosten of het kapitaal dat nodig is, een gemiddelde besparing ligt normaal tussen de 8% tot 10% van de voorraadvermindering.
  2. Minder verouderingsverliezen: Door de voorraad dynamisch te plannen, vermindert u het risico op overtollige en incourante voorraad aan het eind van de levenscyclus van een product. Besparingen hier variëren van 6% tot 10% van de voorraadvermindering.
  3. Lagere kosten door voorraadverlies: Minder aanwezige voorraad betekent minder kans op beschadiging, diefstal en andere vormen van voorraadverlies. Gemiddelde percentages die hiervoor worden gebruikt in het bedrijfsleven variëren van 3% tot 6% van het voorraadniveau.
  4. Variabele opslag en servicekosten: Afhankelijk van het bedrijfsmodel zijn een aantal opslag- en servicekosten zeer variabel. Dit is met name het geval als bedrijven gebruik maken van externe logistieke dienstverleners of tijdelijke werkkrachten. Hier kunnen we ongeveer 2% tot 4% besparen op de aanwezige voorraadwaarde.
  5. Lagere verzekeringskosten: Door het verlagen van de netto voorraadniveaus dalen ook de verzekeringskosten met 1% à 2%.
  6. Minder belastingen: Afhankelijk van waar u uw voorraad opslaat, kunt u ook te maken krijgen met belastingen op de aanwezige voorraad. Mogelijke besparingen hier zijn uiteraard volledig afhankelijk van de lokale situatie, maar variëren over het algemeen tussen 0% en 5% van de gerealiseerde voorraadvermindering.

Een dergelijk kostenvoordeel kan ook perfect becijferd worden om zo tot het netto kostenvoordeel van het verminderen van de voorraadniveaus te komen.

Een kostenvoordeel door een voorraadoptimalisatiepakket kan perfect becijferd worden.

Laten we uitgaan van een bedrijf met een huidig voorraadniveau ter waarde van 10 miljoen Euro. We nemen aan dat het bedrijf door optimalisatie in staat is het voorraadniveau met 30% (dus 3 miljoen Euro) te laten afnemen. De jaarlijkse kostenbesparingen zien er dan als volgt uit:

Enkel de kostenbesparingen als gevolg van de vermindering van het voorraadniveau werden hierbij in rekening gebracht. Andere voordelen zoals een verhoogde servicegraad, lagere ‘out-of-stock’ kosten, lagere orderkosten, … werden niet in rekening gebracht.

De kost voor de implementatie van een IOS pakket is slechts een fractie van de mogelijke besparingen.

De kost voor de implementatie van een IOS pakket is slechts een fractie van de mogelijke besparingen.

Meer weten?

Nieuwsgierig naar hoe onze logistieke ingenieurs ook uw voorraad kunnen helpen verlagen terwijl u uw service verhoogt? Contacteer ons gerust.

Contact

Ook benieuwd wat onze logistieke ingenieurs voor uw productievloer kunnen betekenen? Neem gerust contact op Stefan. Hij brengt u graag in contact met de juiste ingenieurs voor uw project.