REFERENTIE – Read: 4 min.

Ferro – Verhuis, vernieuwing en uitbreiding van productie in Menen

Tags: Plant, Chemie

Diensten: Process & Project Engineering | Project Management | Construction Management

Na de overname van Cappelle Pigments werd omwille van strategische redenen een bestaande productiesite verhuisd en samengevoegd met de site in Menen. Aan DD Engineering werd ondersteuning gevraagd binnen het utilities luik voor de verhuis van de ene naar de andere site, samen met de nodige uitbreiding en vernieuwing. Voor de utilities ondersteunden we dit project van concept tot oplevering.

De grootste uitdaging was het korte tijdsbestek voor het volledige project om ervoor te zorgen dat productie maar heel beperkt stil lag. Lees hieronder hoe we dit verhaal samen met Ferro succesvol wisten te volbrengen.

Doelstelling

De doelstelling bestond uit 2 delen.

 1. Op korte termijn een investeringsbeslissing mogelijk maken door een haarscherp budget op te stellen.
 2. Binnen 1 jaar na de investeringsbeslissing, de nieuwe en verhuisde procesinstallaties operationeel maken.

Oplossing

Dankzij uitgebreide ervaring en kennis van de markt in dit vakgebied, gecombineerd met een pragmatische aanpak werd op korte termijn een gedetailleerd budget opgesteld. Voor de uitvoering zorgde een goede en doordachte planning, samen met het tijdig bijschakelen van resources voor een positiefeindresultaat binnen de voorziene planning en budget. Dit vergde de nodige project management skills, flexibiliteit en het goed aansturen van leveranciers. Zo zorgden we ervoor tijdig alle onderdelen van de installatie op de juiste plaats te hebben.

Een goede en doordachte planning zorgde samen met het tijdig bijschakelen van resources voor een positief eindresultaat binnen voorziene planning en budget.

Transport Tank

Project

Samenvatting

Het project bestond uit het verhuizen van de productie van Frankrijk naar Menen. Hiervan werd een gedeelte volledig vernieuwd. Het overblijvende gedeelte werd verhuisd. Dit hield in dat op de bestaande site een concept van nul uitgedacht moest worden. Voor dit project waren we verantwoordelijk voor de basic & detailed engineering, uitvoering en de indienststelling van een groot stuk van utilities en civiele werken.

Dankzij een nauwe samenwerking met Ferro werd een eindresultaat behaald om fier op te zijn. We slaagden er namelijk in binnen de voorziene planning en budget de productie op te starten.

Voor onderstaande onderdelen waren we van concept tot oplevering verantwoordelijk.

 • Tankenpark
 • Reactoren
 • Piping en pompen
  • Chemische stromen
  •  Stoom
  •  Perslucht
  • Waterzuivering
 • Civiele werken voor bovenstaande utilities
 • Metaalconstructies voor bovenstaande utilities

 

Transport Tank

Basic + detailed engineering

DOEL: Investeringsbeslissing op korte termijn mogelijk maken:

DD Engineering was verantwoordelijk voor bovengenoemd gedeelte in kaart te brengen en binnen korte tijd heel accuraat een budget op te stellen. Zo kon Ferro een goed doordachte keuze maken voor hun investering en kon vanaf deze beslissing snel overgegaan worden naar de aankoop van onderdelen. Dit hield in dat basic en detailled engineering voor een stuk gecombineerd werden nog voor de investeringsbeslissing. Dit om de nodige kritische onderdelen van de installatie in detail te engineeren en te budgetteren.

 

Voor de basic en detailed engineering waren we verantwoordelijk voor onderstaande onderdelen:

 • Flowdiagrammen opstellen en vertalen naar P&IDs
 • Tekenwerk
  • 2D en 3D Lay-out bepalen van waar het equipment wordt geplaatst
  • 3D piping trajecten uitwerken
 • Lastenboeken en bestekken opmaken voor alle piping en process equipment
 • Offertes bij verschillende leveranciers opvragen en vergelijken
 • Ondersteuning bieden bij aankoop

Om snelheid te genereren in deze fases werd in overleg met Ferro besloten om:

De nodige inschattingen te maken voor het budget voor commodity onderdelen op basis van ervaring.

 • Een beperkt aantal leveranciers aan te schrijven voor onderdelen onder een bepaald bedrag.
 • Prijzen per lopende meter (bordes, leidingen, … ) toe te passen om wijzigingen snel door te kunnen rekenen.
 • De aankoop van de tanks te spreiden over verschillende leveranciers om de planning haalbaarder te maken.
 • Dit in fel contrast met piping waar we er wel voor gekozen om alles bij één partij te doen, gezien dit de coördinatie en opvolging vergemakkelijkt.
 • Daarnaast bevatten de contracten de nodige clausules om de afgesproken timing goed te respecteren.
 • Finaal gebruikten we onze ervaring om bij gelijkaardige offertes doorslag te geven aan betrouwbare leveranciers.

Tank in opbouw

2. Uitvoering en indienstname:

DOEL: 1 jaar na investeringsbeslissing, de installaties operationeel maken:

Door een nauwgezette opvolging en pragmatische aanpak konden de verschillende stukken van elke installatie op tijd in productie genomen worden.

In deze fase waren we verantwoordelijk voor:

 • Verschillende leveranciers, geselecteerd in de aankoopfase, goed aan te sturen.
 • De werken in verband met bovenstaande utilities en civiele werken ter plekke te coördineren.
 • Opvolging van de staalbouw en betongewelven in samenwerking met het architectenbureau.
 • Zorgen voor vlotte CE attestatie

 

“Door een nauwgezette opvolging en pragmatische aanpak konden de verschillende stukken van elke installatie op tijd in productie genomen worden.”

Klant: Ferro Corporation

Ferro is producent van op technologie gebaseerde hoogwaardige materialen voor fabrikanten, met de nadruk op vier kernsegmenten: hoogwaardige kleuren en glas; pigmenten, poeders, en oxiden; porselein email; en tegelcoatingsystemen. Na de overname van Cappelle Pigments versterkte Ferro Performance Pigments zijn positie in België op vlak van pigmenten en kleur oplossingen.

Locatie: Menen – Halluin

www.ferro.com

Meer weten?

Ook benieuwd wat onze plant engineers voor uw productievloer kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Stefan. Hij brengt u graag in contact met de juiste ingenieurs voor uw project.

 

Stefan Vercauteren

T+32 (0)485 40 92 73
Eplant@ddeng.be