REFERENTIE – Read: 3 min.

FIT- Optimalisatie opslag & productie

Tags: Food

Diensten: Project management | Construction managment | Process & project engineering

Food Ingredients Technologies is een bedrijf dat aroma- en kruidenmengsels maakt voor een uitgebreid gamma aan klanten. Ze vertrekken van een groot gamma afzonderlijke ingrediënten en mengen die in de juiste verhoudingen op tot een afgewerkt eindproduct.

Dit eindproduct kan bedoeld zijn voor het maken van marinades, sauzen, bouillons, smaakversterkers,… maar kan ook bedoeld zijn als ingrediënt voor vis-, vlees en vegetarische bereidingen.

 

Dit eindproduct kan bedoeld zijn voor het maken van marinades, sauzen, bouillons, smaakversterkers,… maar kan ook bedoeld zijn als ingrediënt voor vis-, vlees en vegetarische bereidingen.

Toelichting project

FIT heeft de laatste jaren een enorme groei gekend. Deze snelle groei brengt op de bestaande locatie heel wat praktische uitdagingen met zich mee. Het magazijn is volledig uit zijn voegen gebarsten, de bewegingen van grondstoffen en personeel vragen veel tijd en verlopen niet efficiënt.

Doelstelling

Voor FIT was de doelstelling dan ook duidelijk: de huidige processen en flows aanpassen zodat de bestaande productieruimte optimaal benut zou worden. Het doel van deze opdracht bestond er in om eerst alle verbeterpunten in kaart te brengen en deze vervolgens te vertalen in concrete en realistische oplossingen. 

  • Optimalisatie van het magazijn voor de ingredïenten (palletstellingen)
  • Refurbishen en herzien van de voorbereidings- en mengzone
  • Algemene flows op site optimaliseren (grondstof-, verpakkingen- en personeelsflow)
  • Inrichten van een nieuwe “dedicated” reinigingszone (weg van de poeders, kruiden, mengsels,…)
  • Comfort en ergonomie verhogen in de productie

De bovenstaande punten werden één voor één geanalyseerd en opgelost.

Klant: FIT

Food Ingredients Technologies is een bedrijf dat aroma- en kruidenmengsels maakt voor een uitgebreid gamma aan klanten. Ze vertrekken van een groot gamma afzonderlijke ingrediënten en mengen die in de juiste verhoudingen op tot een afgewerkt eindproduct..

Locatie: Ghislenghien

www.foodingredientstechnologies.com

Die 45% extra opslag capaciteit resulteert er in dat ik sowieso nog wat langer op mijn huidige productielocatie kan blijven.

 

David Landau,
eigenaar & bedrijfsleider Food Ingredient Technologies

Aanpak optimalisaties

Stap 1: Optimalisatie van het magazijn 

Een snelle analyse van het bestaande magazijn voor grondstoffen, maakte onmiddellijk duidelijk dat de beschikbare oppervlakte veel efficiënter gebruikt kon worden. Door aanpassingen aan de lay-out en door gebruik te maken van een smalle gang reachtruck, kon er meer dan 45% extra opslag capaciteit gecreëerd worden.   

 

David Landau, eigenaar en bedrijfsleider bij Food Ingredient Technologies, bevestigt de meerwaarde van DDE:  

Die 45% extra opslag capaciteit resulteert er in dat ik sowieso nog wat langer op mijn huidige productielocatie kan blijven.
David Landau, eigenaar & bedrijfsleider Food Ingredient Technologies

Stap 2: Algemene lay-out en flows 

De indeling van de productie en daarmee samenhangende bewegingen van grondstoffen en personeel waren een direct gevolg van de snelle groei die FIT kende. Hieruit volgde dat deze indeling en flows niet optimaal meer waren. Samen met het projectteam van FIT brachten onze ingenieurs de processen in kaart en is er een nieuwe lay-out bepaald die resulteerde in een hogere efficiëntie. De nieuwe lay-out bracht niet enkel efficiëntere bewegingen, maar resulteerde ook in een verhoogde veiligheid en ergonomie voor de werknemers. We creëerden tevens heel wat bijkomende ruimte, door de flow van de palleten met de afgewogen ingrediënten te laten verlopen via het bestaande verdiep.

Stap 3: Ombouw van de bestaande productie 

Nadat de lay-out bepaald werd, werd er een plan van aanpak opgesteld voor de verdere optimalisatie en ombouw van de productie. Alle eisen en noden werden in kaart gebracht, geprioriteerd en gebudgetteerd.  Om de productie te optimaliseren waren in verschillende domeinen aanpassingen nodig. Het betrof hier o.a. Electra, branddetectie, civiele noden, HVAC, utiliteiten, …

Binnen deze verschillende domeinen nam DDE het voortouw om de juiste partners te contacteren en selecteren voor het uitvoeren van de aanpassingen. Hieronder alvast een beknopt overzicht van enkele van de aanpassingen:

  • De afwatering van de bestaande vloeren was onvoldoende. De vloeren werden dan ook vervangen door nieuwe betonnen vloeren voorzien van een epoxy coating. Dir resulteerde in een verhoogde netheid en reinigbaarheid van de productie.
  • In de afweegzone, werd de capaciteit aanzienlijk verhoogd door een bijkomende weegzone. Tevens werd deze zone aangepast en ingericht conform de regelgeving en tevens rekening houdend met het handelen van poeders. Om de stofvorming tot een minimum te beperken werd een nieuwe ventilatie geïnstalleerd en waar nodig werden afschermingen en aanpassingen gemaakt conform de voedselveiligheid wetgeving.
  • Ook de mengerij werd onder handen genomen. Door een aantal slimme aanpassingen verhoogden we de capaciteit, de kwaliteit, de veiligheid en de ergonomie. De mengruimte werd opgedeeld in dedicated ruimtes voorzien van een goed gedimensioneerde afzuiging, wat resulteerde in een verhoogde kwaliteit en reinigbaarheid. Er werd tevens rekening gehouden dat lege verpakkingen snel verwijderd en afgevoerd kunnen worden.
  • In het kader van de voedselveiligheid werd er in de vrijgemaakte ruimte een dedicated reinigingszone gebouwd waar alle equipment en mobiele toestellen nat gereinigd kunnen worden. Ook in deze ruimte werd de juiste ventilatie voorzien, zodat het drogen van de equipment snel en efficiënt gebeurd.

 

Resultaat

Soms zeggen beelden meer dan woorden:

Contact

Ook benieuwd wat onze logistieke ingenieurs voor uw productievloer kunnen betekenen? Neem gerust contact op Stefan. Hij brengt u graag in contact met de juiste ingenieurs voor uw project.