HomeReferentiesEuro-Silo – Elektrische revamp site

Euro-Silo – Elektrische revamp site

Chemie, Food, Plant, Referenties, Safety

Euro-Silo, actief in de Gentse haven sinds 1968, is een toonaangevend op- en overslagbedrijf voor granen en derivaten en heeft een sterke reputatie opgebouwd binnen het internationaal graanverkeer.

Deze sterke positie behouden ze door het aanbieden van een verscheidenheid van diensten zoals het laden en lossen van schepen, coasters, binnenschepen, treinwagons en vrachtwagens. Dit aangevuld met verticale bins en flatstores stelt heb in staat om opslag vangranen, oliehoudende zaden en derivaten mogelijk te maken.

Om de integriteit van de goederen te verzekeren hebben ze de mogelijkheid goederen te koelen, zeven en te fumigeren.

Euro-Silo, actief in de Gentse haven sinds 1968, is een toonaangevend op- en overslagbedrijf voor granen en derivaten en heeft een sterke reputatie opgebouwd binnen het internationaal graanverkeer.Klant: Euro-Silo
Locatie opdracht: Gent
Website: www.eurosilo.be

Situering

In 1981 werd het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) opgesteld. Installaties in dienst vóór 1 oktober 1981 moesten niet voldoen aan het AREI. Op 4 december 2012 ging het Koninklijk Besluit “Oude Elektrische Installaties” van kracht om die oude installaties toch op hetzelfde veiligheidsniveau te brengen zoals bedoeld in het AREI.

Bijna alle installaties bij Euro-Silo dateren van de bouw van de locatie Rodenhuize (1979) en vallen dus onder het KB “oude elektrische installaties”.
Uit de uitgevoerde risicoanalyses bij Euro-Silo (Rodenhuizedok) blijkt dat de bestaande elektrische installatie (laagspanning) niet meer voldoet aan de huidige wetgeving zonder gebruik te maken van omslachtige procedures en aangepaste werkmethodes.

Eén van de prioritaire risico’s op de site van Euro-Silo was de genaakbaarheid, of de kans dat een werknemer onder spanning staande delen kan aanraken en dus geëlektrocuteerd wordt. Dit risico was duidelijk aanwezig met de klassieke open-vermogensborden. Dit zijn de borden waarbij de componenten niet in een afzonderlijke gesloten kast geplaatst zijn.

 

Doelstelling

Euro-silo (Rodenhuizedok) wil in het kader van veiligheid de volledige elektrische installatie van de site ombouwen en aanpassen zodat deze voldoet aan de huidige wet- en regelgeving en opnieuw klaar is om de komende decennia de operaties van Euro-Silo te verzekeren. Euro-Silo liet zich begeleiden door DD Engineering tijdens de basic engineering.
De projectrisico’s en uitdagingen van deze revamp waren vanaf het begin duidelijk:

 • Vervangen van de oude vermogensborden door nieuwe conform de wetgeving
 • Ombouw van een synoptisch bord met knoppen en lampen naar een digitale interface en up-to-date programmatie volgens de nieuwste technieken
 • Een zeer omvangrijk revamp-project uitvoeren waarbij de productie tijdens de ombouw verzekerd blijft
 • Binnen Euro-Silo is geen capaciteit aanwezig voor het begeleiden van omvangrijke en complexe projecten met een ingeschatte investering van >10M€

Daarom werd al voor het uitzoekwerk externe kennis gezocht om de bestaande en toekomstige situatie in kaart te brengen.

Eind 2019 haalde Euro – Silo een Projectmanager van DD-Engineering in huis om de dagdagelijkse uitvoering van het project te begeleiden.

 

Aanpak

Inleiding

Euro-Silo was reeds enige jaren bezig met de voorbereiding en scoping van de revamp van de elektrische installaties. Op basis van een risico-evaluatie was men reeds gestart met het in kaart brengen van de volledige installatie. Er werd ook reeds een aanzet gemaakt voor het opstellen van de vereisten voor de ombouw. Het gebrek aan tijd in combinatie met de specifieke expertise in elektrische engineering en project management, noopten Euro-Silo om een externe partner in te schakelen voor het uitvoeren van de basic engineering. De verwachtingen van deze basic engineering was het opzetten van duidelijke en volledige lastenboeken, zodat men met het advies van DD Engineering de juiste partner kon selecteren.

 

Basic Engineering

Het was duidelijk dat er een grote nood was in het opzetten van een duidelijke en overzichtelijke project structuur en aanpak. Het eerste werk van onze project manager was dan ook het opzetten en beheren van een echte project structuur. Met behulp van deze project structuur en planning, kreeg het project team van Euro-Silo eindelijk inzicht in de te nemen stappen om tot een compleet lastenboek te komen. Hieronder beschrijven we verschillende stappen t.e.m. de tendering van het project.

 

Stap 1: Opstellen van een project scope planning

 • Opstellen van een eerste algemene project scope en “deliverables”
 • Uitzetten van een eerste planning met duidelijke milestones

 

Stap 2: As-Is situatie in kaart brengen

 • Verzamelen van alle relevante project informatie
 • Aanpassen en up-to-date stellen van de P&ID’s

 

Stap 3: To-Be situatie bepalen

 • Opstellen van de duidelijke project omschrijving met de volledige eisen en noden van de verschillende afdelingen binnen Euro-Silo (Operations, maintenance, QESH, …)

 

Stap 4: Opstellen van duidelijke en overzichtelijke lastenboeken.

 • De lastenboeken omvatten niet enkel de technische vereisten en verwachtingen, maar beschrijven ook de contractuele verwachtingen en afspraken om het project te kunnen uitvoeren binnen de vooropgestelde planning en met de vrijwaring van de productie.

 

Stap 5: Tendering-proces

 • Aanschrijven van meerdere potentiële aanbieders. Er werd gestart met 10 aanbieders, om snel naar een shortlist te komen van 5 bedrijven die uiteindelijk het volledige lastenboek ontvingen
 • Een technisch en inhoudelijk vergelijk maken van de aanbieders
 • Euro-Silo adviseren en begeleiden tijdens het voeren van het aankoop-proces

 

Resultaat

De verschillende technische oplossingen en offertes hebben we op een evenwaardig niveau gezet om de besluitvorming binnen Euro-Silo te mogelijk te maken. Vervolgens hebben we de opdracht eind 2020 toegewezen aan de aanbieder met de beste inhoud/prijs verhouding.

Begin maart 2021 is het contract getekend nadat alle documenten juridisch en verzekeringstechnisch in orde waren.
Momenteel wordt er simultaan aan de detail engineering gewerkt in fases waarbij het ontwerp aan de initiële eisen wordt getoetst, zijn ALSB en MCC borden gebouwd en krijgt het nieuwe besturingssysteem vorm. Begin 2022 wordt er stap voor stap gestart met het overzetten van de oude installatie naar het nieuw systeem zonder de operationele werking van Euro-Silo te hinderen.

Frank Peeters, managing director, bevestigde de meerwaarde van onze expertise tijdens de basic engineeringsfase van het project:

“Door middel van het opzetten van een duidelijke projectstructuur en een volledig lastenboek, dat in detail onze eisen, noden en wensen beschreef, konden alle partijen met het nodige vertrouwen en comfort de onderhandelingen voeren en een goed onderbouwde keuze van leverancier maken.”

– Frank Peeters, managing director

Contact

Ook benieuwd wat onze plant engineers voor uw productievloer kunnen betekenen?

Contacteer me gerust. We helpen u graag verder.

Karel Staelens
Zaakvoerder

karel.staelens@ddeng.be
0479 99 48 49

Of liever via een contactformulier?