REFERENTIE – Read: 4 min.

Milcobel – Plaatsing warmterecuperatie-net

Tags: Plant, Food

Diensten: Process & Project Engineering | Project Management | Construction Management

In Langemark werd een warmterecuperatie net gekoppeld aan de warmtekrachtkoppeling installatie (WKK) om zo de restwarmte optimaal te recupereren en hergebruiken in het productieproces. Aan DD Engineering werd gevraagd om de project engineering en de uitrol op zich te nemen.

Doelstelling

Economische efficiëntie verbeteren en ecologische voetafdruk verkleinen door slimmer om te gaan met energieverbruik en energie recuperatie.

Jaarlijks energieverbruik met 5% doen dalen.

 

Oplossing

Milcobel heeft sinds 2009 een warmtekrachtkoppeling installatie (WKK) in gebruik in haar site te Langemark. Daarmee genereert ze ter plekke duurzame elektriciteit. Om nog energie-efficiënter te werken, werd ervoor gekozen om ook de restwarmte uit de rookgassen van de warmtekrachtkoppeling centrale te recupereren. Hiermee kon het gebruik van stoom aanzienlijk gereduceerd worden. DD Engineering zorgde voor de bouw en implementatie van het warmterecuperatie-net op de site.

De realisatie van dit warmterecuperatie-net is goed voor een recuperatie van totaal 2MW.
Besparing van maar liefst 26.000 ton stoom/jaar, 7% minder gasverbruik/jaar en maar liefst 3600ton/jaar minder CO2-uitstoot.

“Met het warmterecuperatie-net bespaart Milcobel jaarlijks 26.000 ton stoom, 7% gasverbruik en 3600 ton CO2-uitstoot”

Project

Samenvatting

We bouwden 2 kringen met circulerend water vergezeld van een netwerk aan warmtewisselaars. Hierbij wordt er in de primaire kring rechtstreeks warmte uit de rookgassen gehaald (met behulp van een economiser). Deze warmte wordt vervolgens doorgegeven aan het water van de secundaire kring waarop het water van de secundaire kring via een buffertank rechtstreeks naar bepaalde pasteurs en CIP-processen wordt geleid om daar zijn warmte af te geven.

Hieronder ontdek je welke stappen hiervoor precies moesten doorlopen worden.

Plaatsing buffertank

1. Lay-out Engineering (3D scans, Plant 3D Piping)

Eerst moest het leidingwerk voorzien worden. Aangezien het leidingwerk meer dan 2km bedroeg, was dit geen evidentie. Niet alleen kwamen we in aanraking met drukbezette ruimtes bij de verbruikers op verschillende locaties in de plant, ook de primaire kring bevond zich op 300m afstand van de te plaatsen buffertank. Met het oog op een vlotte constructie namen we dan ook volgende stappen in beschouwing:

– Maken van 3D scans van zowel de buiten – als binnen omgeving + opvragen van alle 3D files voor zowel leidingbruggen als andere staalstructuren en bepalen van de posities van de warmtewisselaars (Autodesk Recap)

– Detailed engineering van het volledige warmtenet ( Autocad Plant 3D)

– Lay-outbepaling op basis van (1) ruimte, (2) flexibiliteit en (3) onderhoudsoverwegingen van de componenten

– Definitief vastleggen van de trajecten in samenspraak met Milcobel (Navisworks)

– Opstellen van de isometriën

3D scan met integratie van alle componenten (situatie ‘as should’)

Isometrie met detailverduidelijking

2. Opmaak van meetstaten, lastenboeken en procurement

Eens de lay-out definitief werd vastgelegd, werden er meetstaten en lastenboeken opgemaakt.

Naast de lastenboeken en meetstaten werden er op basis van de P&ID ook lijsten opgesteld voor alle procescomponenten van het warmtenet, dit vergezeld van alle nodige specificaties voor elk uniek component binnen het proces.

Gewapend met deze technische informatie contacteerden onze ingenieurs de verschillende relevante leveranciers om offertes op te vragen. Als partner en adviseur van Milcobel stond DD Engineering in voor het onderhandelingsproces, het bepalen van de meest geschikte leverancier en de contractuele kant.

“Als partner en adviseur van Milcobel stond DD Engineering in voor het onderhandelingsproces, het bepalen van de meest geschikte leverancier en de contractuele kant.”

3. Constructiemanagement en commissioning

In de daaropvolgende constructiefase waren we verantwoordelijk voor het project management, dit omvat o.a. de verantwoordelijkheid van planning, budget, veiligheid en opvolging van het project over de domeinen piping en E&I. Het project werd opgesplitst in volgende fasen:

Fase 1: Het plaatsen van de 2 grote leidingbruggen:

– Leidingbruggen van (1) 50m en (2) 120m

– Wijzigen van de positie van de rioleringen en de hoogspanning

Fase 2: Plaatsen van de economiser in de schouw van de warmtekrachtkoppeling:

– Volledige ontmanteling van de schouw in functie van de plaatsing

– Verwijderen van de schouw

Fase 3: Ondersteunend leidingwerk:

– 190m supportering

– Organiseren van de voorafgaande stabiliteitsstudie

Fase 4: Plaatsing buffertank en leidingwerk:

– 25 m hoge buffertank

– 2 km leidingwerk en alle procescomponenten

In bovenstaande fases namen wij de volledige coördinatie voor onze rekening, inclusief lascontroles. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede opvolging van de constructiefase leidt tot een vlottere commissioning.

“We namen de volledige coördinatie voor onze rekening, inclusief lascontroles. Een goede opvolging van de constructiefase leidt immers tot een vlottere commissioning.”

4. Oplevering

Eens de bouw van het warmterecuperatie net volledig afgerond was, ging de focus over naar nazorg. Dit hield de volgende 3 aspecten in:

– Onze ingenieurs testten en controleerden of de installatie en haar componenten naar behoren werkten.

– We voorzagen de nodige tijd om de overdracht naar operations te vervolledigen. Dit hield in dat de operatoren en ingenieurs op onze steun en uitleg konden rekenen waar nodig.

– We verzorgden ook het volledige safety luik binnenin dit project door de nodige HAZOP studie, het technisch constructiedossier, indienststellingsverslag en de CE conformiteitsverklaring voor onze rekening te nemen. Hiermee hielpen we Milcobel van A tot Z bij oplevering en was de installatie in een zo kort mogelijke tijd actief.

Dit project bood heel wat uitdagingen, die we met een multidisciplinair team tot een goed einde gebracht hebben. En daar zijn we trots op.

Klant: Milcobel

Milcobel is een zuivelcoöperatie die in 2019 goed was voor een omzet van 1,2 miljard euro. Om deze omzet te realiseren haalden zij maar liefst 1,65 miljard liter melk op bij zo’n 2500 melkveebedrijven. Milcobel zet in op duurzame projecten rond o.a. energieverbruik in al haar sites, zo ook te Langemark en Moorslede.

Locatie: Langemark

www.milcobel.com

Meer weten?

Ook benieuwd wat onze plant engineers voor uw productievloer kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Stefan. Hij brengt u graag in contact met de juiste ingenieurs voor uw project.

 

Stefan Vercauteren

T+32 (0)485 40 92 73
Eplant@ddeng.be