REFERENTIE – Read: 3 min.

Umicore – Explosieveiligheid

Tags: Safety, Chemie

Umicore Specialty Materials Brugge (USMB) produceert en verkoopt op de wereldmarkten metaalzepen, kunstharsen (vooral polycondensatieharsen en esterverbindingen),carboxylzuren, dispersies en verwante producten. In de productieomgeving staan er voornamelijk reactoren, ketels, destillatie-eenheden, mengkuipen, mixers en afvullijnen. 

Locatie opdracht DD Engineering: Brugge

Bij het productieproces van Umicore in Brugge kunnen explosieve atmosferen ontstaan. Daarom moet er voldaan worden aan de ATEX richtlijn.

Een eerste stap werd al gevraagd aan en uitgevoerd door DD Engineering, namelijk het opstellen van een zoneringsdossier. In dit document worden de zones geïdentificeerd waar in de productieomgeving explosieve atmosferen ontstaan.

 

Voorblad van het explosieveiligeheidsdossier en voorbeeld van opslagplaats

Maar de ATEX richtlijn vereist om een volledig explosieveiligheidsdossier (EVD) te maken, wat buiten de zonering nog 2 andere elementen bevat:

  • Identificatie en beoordeling van de explosierisico’s
  • Opstellen en plannen van maatregelen om tot een veilige werkomgeving te komen

Ook hier werd een beroep gedaan op DD Engineering. Specifiek vroegen we om een systematische aanpak te bedenken om dit zo efficiënt mogelijk te benaderen, gezien de grote hoeveelheid productie-installaties die ook nog eens zeer flexibel zijn in het soort productie. In onderling overleg werd er dan bepaald om de installaties in te delen in een tiental type-installaties waarbij bij elk type equipment uitgegaan werd van de gevaarlijkste situatie voor de analyse. Op deze manier is DD Engineering erin geslaagd om snel een dossier samen te stellen dat bestond uit risicoanalyses en mogelijke maatregelen om de gevaren te voorkomen. Deze maatregelen werden gedurende verschillende overlegmomenten besproken, zodat we in onderling overleg tot de meest efficiënte oplossing kwamen. Hierbij nam DD Engineering ook de tijd om bepaalde oplossingen te analyseren en goed te keuren.

Evaluatie risico’s per type oorzaak en voorstel van maatregelen ter reductie van de risico’s
Klant: Umicore Specialty Materials Brugge

Umicore Specialty Materials Brugge (USMB) produceert en verkoopt op de wereldmarkten metaalzepen, kunstharsen (vooral polycondensatieharsen en esterverbindingen),carboxylzuren, dispersies en verwante producten. In de productieomgeving staan er voornamelijk reactoren, ketels, destillatie-eenheden, mengkuipen, mixers en afvullijnen. 

Locatie: Brugge

www.umicore.be

Wat we apprecieerden in de aanpak van DD Engineering was de pragmatiek waarbij het dossier benaderd werd. Tijdens de verschillende sessies werd snel gefocust op de pijnpunten die tot uiting kwamen in het onderzoek en de mogelijke maatregelen die dan genomen kunnen worden. Verder was DD Engineering ook bereid om de voorgestelde maatregelen te bespreken en aan te passen wanneer dit nodig was om de efficiëntie van de productie te garanderen. Dit leidde tot een realistisch explosieveiligheidsdocument dat enkele weloverwogen maatregelen bevat die we kunnen implementeren.

 

René Dieleman
Umicore

Contact

Benieuwd wat onze safety ingenieurs voor uw productievloer kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Christophe. Hij brengt u graag in contact met de juiste ingenieurs voor uw project.

 

Christophe Huyghe
Expert Technische Veiligheid

T+32 (0) 57 42 15 21
Esafety@ddeng.be