REFERENTIE – Read: 3 min.

Desotec – Veiligheidsondersteuning regeneratieovens

Tags: Safety, Chemie

Bij Desotec N.V. in Roeselare wordt verzadigde actieve kool gereactiveerd. Actieve kool heeft een grote adsorptiecapaciteit en wordt daarom vaak gebruikt bij lucht-, bodem- en waterzuivering. De kool die verzadigd is en dus vol polluenten zit, keert terug naar Desotec waar het gezuiverd wordt door middel van reactivatie in een oven van ca. 900°C.

Locatie opdracht DD Engineering: Roeselare

Om te beantwoorden aan de groeiende vraag, heeft Desotec een 3de oven geïnstalleerd met een gesofisticeerde rookgassenbehandeling waardoor de polluenten in de actieve kool vernietigd worden en de uitgestoten verbrandingslucht voldoet aan de strenge emissienormen.

Door de goede samenwerking met DD Engineering bij de installatie van oven 1 (in 2004) en oven 2 (2009) en verschillende veiligheidsprojecten doorheen de jaren, was het een logische keuze om DD Engineering in te schakelen voor de veiligheid van de nieuwe oven.

De opdracht bestond uit volgende aspecten:

  • ATEX-studies (met update van de vorige ovens)
  • Hazop-studie en P&ID
  • Opstellen van een Technisch Constructie Dossier voor de indienstname (CE verklaring)
  • Gebruikshandleiding voor operatoren

De ATEX-richtlijn is van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Zowel actieve kool als de polluenten die vrijkomen tijdens het reactivatieproces kunnen leiden tot een explosie. De taak van DD Engineering bestond erin een dossier op te stellen waarin alle gevarenzones, de classificatie ervan en de afmetingen duidelijk zichtbaar zijn. Dankzij deze ATEX-zoneringsdossiers van DD Engineering werden de installaties goedgekeurd door een door de overheid erkende instantie.

Met een uitgewerkte P&ID-tekening en de Hazop-studie bracht DD Engineering de processtromen van de volledige installatie in kaart. Er werd onderzocht wat de mogelijke gevaren zijn indien deze afwijken van de (theoretische) ontwerpcondities en welke veiligheden hiervoor ingebouwd zijn. Naast aanbevelingen, waren de praktische aanpak van de spoelcyclus en bijhorende berekeningen om deze cyclus drastisch in te korten een grote meerwaarde.

Daarnaast controleerde DD Engineering de handleidingen en conformiteitsverklaringen van de diverse leveranciers op juistheid en volledigheid. Hiermee werd het Technisch Constructie Dossier (TCD) opgebouwd en voerde DD Engineering ter plaatse een risico-analyse uit om uiteindelijk een EG-verklaring van overeenstemming (II.1.A) te kunnen afleveren voor de samenbouw.

Tot slot stelde DD Engineering een praktische handleiding op met de nodige visualisaties, zodat operatoren op een vlotte manier met de nieuwe oven kunnen werken.

Klant: Desotec

Bij Desotec N.V. in Roeselare wordt verzadigde actieve kool gereactiveerd. Actieve kool heeft een grote adsorptiecapaciteit en wordt daarom vaak gebruikt bij lucht-, bodem- en waterzuivering. De kool die verzadigd is en dus vol polluenten zit, keert terug naar Desotec waar het gezuiverd wordt door middel van reactivatie in een oven van ca. 900°C.

 

Locatie: Roeselare

www.descotec.com

Desotec is tevreden over de jarenlange samenwerking (meer dan 10 jaar). Het is een succesverhaal in beide richtingen: enerzijds heeft de klant de nodige rapporten die verzorgd en kwalitatief zijn opgesteld, anderzijds blijft DD Engineering hiermee zijn uitgebreide expertise op het vlak van veiligheid uitbouwen.

 

Bart Vergote
Desotec

Contact

Benieuwd wat onze safety ingenieurs voor uw productievloer kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Christophe. Hij brengt u graag in contact met de juiste ingenieurs voor uw project.

 

Christophe Huyghe
Expert Technische Veiligheid

T+32 (0) 57 42 15 21
Esafety@ddeng.be