REFERENTIE – Read: 3 min.

Weber: Digital opportunity scan

Vaak is het onduidelijk voor een bedrijf wat digitalisatie juist inhoudt en wat de meerwaarde ervan is. Daarnaast is het uiteraard belangrijk om een idee te krijgen van de bijhorende kostprijs.
Onze ingenieurs stelden een gepersonaliseerd digitalisatierapport op. Dit rapport geeft aan wat de huidige digitale stand van zaken is, waar er digitale opportuniteiten liggen, wat de te nemen stappen zijn en hoe deze in de praktijk kunnen worden vertaald, incl. een inschatting van kostprijs.

Als onafhankelijke speler hebben we bij DD Digital partnerships met verschillende softwareleveranciers van topniveau. We zijn dus niet gebonden aan bepaalde softwaresystemen of technologieën. Hierdoor zijn we in staat om steeds de beste digitale oplossing voor te stellen, ongeacht het merk of software.

Analyse huidige stand van zaken

Elk bedrijf is anders. Elk productieproces is uniek. In een eerste fase gingen onze ingenieurs dan ook langs bij WSGB voor een fabrieksbezoek. Het ganse productieproces (van grondstof tot verpakt product) werd afgelopen om een duidelijk en volledig beeld te krijgen van de aanwezige processen. Verder hielden we interviews met de voornaamste proces- en logistieke verantwoordelijken om zo een meer gedetailleerd beeld te krijgen.

Helder en overzichtelijk digitalisatierapport

Vervolgens verwerkten onze digitale ingenieurs de gegevens uit de analysefase en vertaalden dit naar een overzichtelijk digitalisatierapport:

  • In heldere taal leggen we uit waar digitalisatie eigenlijk om draait en hoe WSGB hier hun voordeel uit kan halen.
  • De knelpunten en risicofactoren in het huidige proces worden onder de loep genomen. Op deze manier wordt bepaald wat de huidige positie van WSGB is en hoe zij de volgende stap in hun digitalisatietraject concreet kunnen nemen.
  • We schetsen ook een beeld naar de toekomst toe om aan te tonen wat WSGB kan verwachten na elke doorlopen stap van dit traject.
  • Voor elke stap leverden we verder een realistische, budgettaire schatting zodat een correcte ROI van elke opportuniteit berekend kan worden.
Klant: Weber Saint Gobain Belgium (WSGB)

Weber Saint Gobain Belgium (WSGB) is een producent van droge mortels en tegellijmen voor de bouwsector. Het bedrijf is onderdeel van de wereldwijde Weber Saint Gobain Groep. Naast productie van deze bouwmaterialen vervult WSGB ook een logistieke functie. Daarin staat het in voor distributie en levering van verpakte goederen naar bouwstocks. Voor grotere werven levert WSGB ook mobiele silo’s met bulk product. Naast het verdelen van eigen product speelt WSGB ook een rol in het verdelen van product van andere Weber Saint Gobain vestigingen.

Door middel van het uitrollen van een sterk digitalisatietraject als “backbone” wil WSGB het hoofd bieden aan bovenstaande toekomstige uitdagingen.

Locatie: Grimbergen

www.weber-belgium.be

k ben aangenaam verrast door de constructieve voorstellen van de INDIGI ingenieurs. Ik merkte dat hun bedrijfsbezoek en bijhorende interviews zeker geen maat voor niks zijn geweest. Ze kwamen met heldere digitale oplossingen voor onze huidige knelpunten en risicofactoren, én schetsten een duidelijk beeld en stappenplan zodat we bij Weber ook in de toekomst het verschil kunnen maken.

Frederik Vanstaen

Plant Manager, Weber

Contact

Ook benieuwd wat onze digitale ingenieurs voor uw productievloer kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Bob of Stefan. Zij brengen u graag in contact met de juiste ingenieurs voor uw project.