REFERENTIE – Read: 3 min.

Ardo: MES & WMS project management

Ardo produceert kwalitatieve vriesverse groenten, kruiden en fruit. De groep realiseert meer dan 1 miljard omzet op jaarbasis en blijft groeien. Om deze groei te ondersteunen wordt zwaar ingezet op digitalisatie en vernieuwing. Enerzijds wordt het machinepark continu vernieuwd, anderzijds is Ardo bezig met het wereldwijd standaardiseren van de verschillende sites op één enkel ERP-systeem. Samengaand met het uitrollen van dit ERP-systeem wordt ook per site een roll-out gedaan van MES- en WMS-systemen. DD Digital verzorgde het project management van de opzet en integratie van deze MES en WMS-systemen in een eerste roll-out.

Maximale standaardisatie

Alle MES- en WMS-systemen dienden zo standaard mogelijk gehouden te worden (core model) met enkele custom aanpassingen per site. Onze project manager stond samen met het interne Ardo team in voor:

  • begeleiding van ontwikkeling en integratietesten van de verschillende softwarepakketten die nauw moeten samenwerken
  • organisatie van interne opleiding
  • live zetten van de verschillende systemen
  • voorbereiding en aftercare van deze systemen

Uitdagende compatibiliteit en timing

In een project van dergelijke omvang is het samenbrengen en afstemmen van de diverse betrokken partijen en softwarepakketten steeds een interessante uitdaging.

Tegelijk werden de MES- en WMS-systemen live gezet terwijl deze elk op hun beurt ook communiceerden met het reeds geïmplementeerde ERP-systeem.

Wegens de seizoesgebondenheid van de sector was een gefaseerde implementatie overigens niet mogelijk. Het was dan ook van uiterst belang om alles in orde te krijgen voor de start van het hoogseizoen.

Aanpak

Ontwikkeling en software-testen

Indigi werd ingeschakeld voor het begeleiden van de ontwikkeling en testen op de 2e site die Ardo onder handen nam. Parallel met de ontwikkeling van de op maat gemaakte afwijkingen van het core model voor deze 2e site begeleidden we verder de ontwikkeling van optimalisaties en fixes voor de 1e site. In samenwerking met de project managers van de leveranciers van deze softwaresystemen werd steeds de kwaliteit en opleveringsdatum van de ontwikkelingen bewaakt.

Ontwikkelingen moeten getest en getoetst worden aan de werkelijke vraag. Een goed beheer van het project is hierbij belangrijk om de verschillende testen in de verschillende systemen op elkaar af te stemmen en waar nodig bij te sturen.

Opleidingen en uitgebreide hardware-testen

In de 2de fase van het project leidden we de opleidingen aan operatoren en teamleaders in goede banen.

Alle integraties (WMS/MES/ERP maar ook PLC-systemen) werden grondig doorgetest om het moment van go-live zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Gefaseerde go-live met dagelijkse follow-up meetings

In de 3e fase volgde de go-live zelf. Wegens de ingrijpende aard van dit project werd de productie en verpakking volledig stilgelegd om dan vanaf dag 1 gefaseerd opnieuw op te starten.

Vanaf de eerste minuut van het live zetten van deze systemen werd de go-live erg kort opgevolgd. Op elk moment was er een goed zicht op de openstaande problemen om het oplossen ervan correct te prioriteren met de beschikbare resources. In dagelijkse follow-up meetings rapporteerden we stand van zaken aan het management. We hielden een nauwe samenwerking met operationele verantwoordelijken. Dit is noodzakelijk om zo weinig mogelijk impact te hebben op de dagdagelijkse activiteiten en om zo snel mogelijk terug te keren naar een normale situatie.

Geslaagde projectoverdracht

Uiteindelijk volgt een post go live periode waarbij het project op zijn einde loopt. We zorgen ten slotte voor een geslaagde projectoverdracht naar het centrale Ardo maintenance team.

Klaar voor het nieuwe tijdperk van morgen

Door de implementatie van deze kwaliteitsvolle nieuwe systemen is Ardo klaar voor de het digitale tijdperk van morgen. Deze systemen helpen mee de algemene efficiëntie te verhogen. Daarnaast geven ze ook de mogelijkheid om een volledige tracering van klant tot grondstof te realiseren wat is deze sector een basisvereiste wordt. Door de beschikbare data te gaan gebruiken voor gerichte investeringsbeslissingen en optimalisatie is Ardo ook in de toekomst verzekerd van hun concurrentiële positie in de markt.

Klant: Ardo

Ardo produceert kwalitatieve vriesverse groenten, kruiden en fruit. Met 21 vestigingen, 3800 medewerkers en export naar ruim 100 landen is Ardo een wereldspeler in zijn branche. De groep realiseert meer dan 1 miljard omzet op jaarbasis en blijft groeien.

Locatie: Ardooie

www.ardo.com

Contact

Ook benieuwd wat onze digitale ingenieurs voor uw productievloer kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Bob of Stefan. Zij brengen u graag in contact met de juiste ingenieurs voor uw project.