SAFETY – Read: 3 min.

Arbeidsongevallen (helaas) nog steeds een hot topic

Tags:Safety

Christophe Huyghe

Expert Technische Veiligheid
safety@ddeng.be – 057 42 15 21

Elke bedrijfsleider wil ongevallen vermijden. Naast de dramatische gevolgen voor mens en milieu, spelen er ook hoge economische kosten van schade, stilstand en eventueel werkverlet mee. Frequente (arbeids)ongevallen kelderen bovendien het imago van uw bedrijf. Een ongeval is echter vaak eenvoudig te voorkomen. De achterliggende oorzaken zijn namelijk meestal simpel.

 

Een voorbeeld: tank implodeert tijdens het uitpompen

Oorzaak: Tijdens onderhoudswerken moest de tank ook opnieuw geschilderd worden. Daarom werd de ontluchting op de tank afgedekt met een plastic zak om te vermijden dat verfdeeltjes in de tank raakten. Bij opstart van de productie is men vergeten deze plastic zak te verwijderen zodat de uitlaatpomp de tank vacuüm zoog en dus implodeerde.

Kostprijs schade: € 500.000 + productiestilstand

Lessen geleerd:

  • Dit is een zeer dure en gênante fout die volledig vermeden kon worden door het toepassen van goede procedures (vb. werkvergunningen en inspecties) en goede communicatie tussen productie en het onderhoudsteam.
  • Dit soort situaties leidt quasi altijd tot de volledige ontmanteling van de tank en het plaatsen van een nieuwe omdat de herstelkosten te hoog liggen.
  • Voor sommigen is het moeilijk te geloven dat een simpele plastic over een ontluchting sterker is dan een grote stalen tank die in onderdruk geplaatst wordt. Zien is echter geloven!

 

Meest voorkomende oorzaken arbeidsongevallen in België

In 2016 vonden nog 119 882 arbeidsongevallen plaats in België. Van deze arbeidsongevallen bleken 57 314 tijdelijke werkongeschiktheid te veroorzaken en veroorzaakten er maar liefst 11 928 blijvende ongeschiktheid of overlijden (2016. Fedris.be). Ook frappant, in vergelijking met 2015 noteren we een stijging van 2,95%.

De meeste ongevallen – meer dan 55%! – gebeuren door contact met bewegende delen.

Nochtans worden machines meer en meer afgeschermd maar blijkt dit onvoldoende. Daarnaast moet de volledige bedrijfscultuur doordrongen zijn van het veilig omspringen met machines en risico’s correct inschatten.

Dit blijkt ook uit volgende oplijsting van oorzaken die leiden tot ongevallen door bewegende delen:

  • 35% afscherming ontbreekt
  • 30% afscherming onvoldoende
  • 5% afscherming omzeild (!)
  • 11% afscherming verwijderd/buiten werking (!)
  • 5% afscherming defect
  • 14% overig

De impact van onveilige situaties wordt te vaak onderschat!

 

Hoe ongevallen voorkomen?

Eenvoudige problemen zijn vaak de oorzaak van zware ongevallen. Na een ongeval horen we vaak “Het had kunnen vermeden worden…” Integratie van technische veiligheid speelt daarin een cruciale rol!

In ons volgend artikel rond Technische veiligheid gaan we hier dieper op in. We schetsen een overzicht van de methodes om risico’s in kaart te brengen en de verschillende mogelijkheden om daarna met die kennis aan de slag te gaan.

Met onze grote expertise in (proces)veiligheidsanalyses geeft DD Engineering gefundeerd én pragmatisch advies bij veiligheidsproblemen. Ook de bijhorende implementatie van het veiligheidsproject leiden we graag in goede banen!

Meer weten?


Ook benieuwd wat onze plant engineers voor uw productievloer kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

 

Christophe Huyghe

Expert Technische Veiligheid
safety@ddeng.be057 42 15 21