HomeKnowledge centerVerminderen van brandrisico’s binnen de industrie

Verminderen van brandrisico’s binnen de industrie

Knowledge center, Safety engineering

Bedrijfsbrand. De nachtmerrie van elk (productie)bedrijf. Niet alleen is er gevaar voor de aanwezige mensen, ook de materiële en economische schade is vaak aanzienlijk.
We kunnen dus stellen dat een ongecontroleerde brand vaak desastreuze gevolgen heeft.
De uitsluiting van het risico op brand is niet haalbaar, wel kan een doordachte brandveiligheidsstrategie ervoor zorgen dat een brand binnen de perken blijft. Zo zal een beginnende brand niet uitgroeien tot een allesvernietigende vuurmassa. Dit laat bedrijven de mogelijk om hun mensen snel en veilig te evacueren en dijkt meteen ook de materiele en economische schade in.

Brandveiligheid in 4 stappen

 

Stap 1: Compartimentering

We willen dus vermijden dat een beginnende brand zich over de volledige site verspreid. Om deze verspreiding tegen te gaan, passen we brandcompartimentering toe. Deze compartimentering zorgt ervoor dat de brand binnen het compartiment blijft en zich dus niet verspreidt. Zo kan er veilig gewacht worden op een tussenkomst van de brandweer.

Goed om weten:

  • De maximale grootte van een brandcompartiment is wettelijk vastgelegd
  • Brandcompartimentering kan beïnvloed worden door strategische redenen (zoals bijvoorbeeld bedrijfscontinuïteit verzekeren)
  • Naast brandcompartimentering kan er ook rookcompartimentering worden toegepast

Stap 2: Evacuatiewegen

De mensen en hun veiligheid zijn uiteraard de eerste zorg bij het uitbreken van een brand. Van zodra een gebouw wordt ontworpen, dient men dan ook rekening te houden met de aanwezigheid van voldoende evacuatiewegen en nooduitgangen. Wanneer je een bestaand gebouw in dienst neemt, is het goed deze oefening ook te maken. Zo kunnen evacuatiewegen niet alleen herkend, maar ook gedefinieerd worden.

 

Stap 3: Brandrisicoanalyse

In deze stap gaan we na welke delen/compartimenten van de site het grootste gevaar op brand vormen. Eens de risicoanalyse rond is, kan er worden nagegaan waar en welke bijkomende maatregelen er zullen moeten getroffen worden.

 

Stap 4: De maatregelen

Branddetectie

Zorgt ervoor dat een brand snel kan gedetecteerd worden, waardoor men snel kan ingrijpen en de gevolgen beperkt blijven.

Sprinklersystemen

  • Beperkt de brand in omvang of zal deze zelfs volledig blussen
  • Type sprinkler, sprinklerdichtheid en benodigde debiet hangt steeds af van het aanwezige risico (en dient dus voor elke site apart bekeken te worden)

 

Algemeen

  • Elke productie is uniek, dus zal voor elke site ook een gepast systeem dienen aangemeten te worden dat voldoet aan alle geldende normen. Hierbij is het ook goed aan het risico op valse alarmen door bijvoorbeeld stof of waterdamp te denken.
  • Bij een goed brandveiligheidsconcept dient men echt aan alles te denken: noodverlichting, signalisatie, plaatsing brandblusapparaten, brandhaspels, …

 

Binnen DD Engineering hebben we dan ook ingenieurs aan boord met de nodige expertise om ook voor uw site een volledig brandveiligheidsconcept op te stellen. Dit naast onze competenties om ook evaluaties te maken bij bestaande gebouwen.

Benieuwd hoe het brandrisico op uw productievloer verminderd kan worden? Contacteer ons gerust!

Contact

Op zoek naar een studiebureau dat u concrete, praktische
oplossingen aanreikt zodat u gegarandeerd voldoet aan alle
regelgevingen?

Neem gerust contact met ons op.

 

Christophe Huyghe
Expert Technische Veiligheid

safety@ddeng.be
0474 300 685

Of liever via een contactformulier?