HomeKnowledge centerPED richtlijn
Nieuwe machines en installaties worden anno 2021 steeds geconstrueerd zodat ze voldoen aan de voorschriften van de machinerichtlijn (2006/42/EG) …
Maar wat als je installatie, of een onderdeel ervan, letterlijk onder druk komt te staan?
Denk maar aan stoomketels, warmtewisselaars, drukvaten, veiligheidsappendages, overdrukventielen, drukschakelaars, grote hydraulische cilinders met hoge werkdrukken, …

Vaak zijn dit onderdelen van verschillende leveranciers die elk hun eigen attest hebben (lekdichtheid, drukproeven…). Maar hoe ga je daar mee om in je productieproces waar deze onderdelen met elkaar verbonden zijn? Ben je dan als samenbouwer ook verantwoordelijk?

We hebben al herhaaldelijk vastgesteld dat overdrukventielen op persluchtketels te hoog ingesteld waren voor de (minder sterke) apparatuur verderop in het proces. De leverancier hield namelijk enkel rekening met de sterkte van de eigen geleverde ketel. Gelukkig konden we ingrijpen voor de inbedrijfsname en was er geen schade.

Het liep jammer genoeg slechter af bij een ander geval. Namelijk het uitblazen met stoom van een zeepleiding. Omdat hogere temperaturen nodig waren voor een grondige reiniging, werd de stoomdruk verhoogd. Deze werd hierdoor hoger dan de ontwerpdruk van een filter waardoor een operator hevige brandwonden opliep toen hete zeep via de dichtingen uit de filter sproeide.

Onze ingenieurs toetsen daarom ook de PED-richtlijn af bij het opstellen van technische constructiedossiers (TCD’s of “CE-dossiers” in de volksmond). Deze kent daarom voor ons geen geheimen meer. We geven je graag een korte samenvatting wat deze precies inhoudt en hoe je eraan voldoet.

Toepassingsgebied van de PED richtlijn

De PED richtlijn, de Pressure Equipment Directive 2014/68/EU biedt soelaas en geeft je als fabrikant/samenbouwer een houvast met alle van toepassing zijnde voorschriften.

De PED richtlijn is een essentieel onderdeel om de CE conformiteit van je installatie aan te tonen. Ze is van toepassing op het ontwerp, de fabricage en de conformiteitsbeoordeling van drukapparatuur. Daarnaast is ze ook van toepassing op samenstellen waarvan de maximaal toelaatbare druk PS meer dan 0,5 bar bedraagt.

“De PED richtlijn is een essentieel onderdeel om de CE conformiteit van je installatie aan te tonen.”

In de richtlijn staat een lijst beschreven met alle installaties die niet binnen het toepassingsgebied van de richtlijn vallen, bijvoorbeeld:

  • Eenvoudige drukvaten à vallen onder RL 2014/29/EU
  • Apparatuur die enkel onder categorie I van de PED richtlijn valt en die aan andere richtlijnen moet voldoen zoals de machinerichtlijn, laagspanningsrichtlijn, ATEX 114 enz.
  • Motoren, incl turbines
  • Hoogovens

 

Risicocategorie bepalen

DD Engineering zoekt via bovenstaande stap uit of de installatie of een onderdeel ervan onder de PED richtlijn valt. Dan is de volgende stap om de risicocategorie te gaan bepalen. Het spreekt voor zich dat niet elke installatie dezelfde gevaren met zich meebrengt en een even groot risico vormt als een andere. Onze ervaren en pragmatische ingenieurs hebben sterke proceskennis om dit correct – maar ook praktisch en economisch – te beoordelen.

Voor de classificatie is volgende informatie vereist:

 

  • Type installatie: Drukvat / Stoomgenerator / Installatieleiding / (Veiligheids)appendage
  • Type medium: Vloeistof of gas
  • Eigenschappen medium: Gevaarlijk of niet-gevaarlijk (gelijklopend met de classificatie van de CLP-verordening)
  • Volume (V) van de installatie
  • Maximaal toelaatbare druk (PS) in de installatie
  • Voor installatieleidingen: Leidingdiameter (DN)

De nodige informatie kan je op 2 manieren bekomen. Als de informatie van de klant niet volledig is zoeken we de nodige zaken zelf op, door productfiches door te nemen, kenplaatjes te bekijken, tekeningen en P&ID’s te checken en met de nodige technisch mensen te spreken.

In de PED richtlijn vind je tabellen met een risicobeoordeling per situatie. Hieruit leid je vervolgens de risicocategorie af. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van onderstaande ‘beslissingsboom’.

Afhankelijk van het type toestel, het medium, de eigenschappen van het medium, … dient de juiste beoordelingsgrafiek gebruikt te worden om de indeling per categorie te kunnen maken. Voor stoomtoestellen is dit bijvoorbeeld volgende grafiek:

Essentiële Veiligheidseisen & conformiteitsbeoordeling

Na het bepalen van de risicocategorie I, II, III of IV (waarbij deze laatste de strengste eisen oplegt) kijken we kritisch terug op de hele installatie. Aan de hand van een korte evaluatie bepalen we of door speciale gevallen de risicocategorie niet teruggebracht kan worden. Op deze manier zorgen we dat de risicocategorie perfect afgestemd is op uw installatie zodat de veiligheid gegarandeerd wordt zonder overbodige investeringen te doen in nieuwe componenten.

Is dit niet het geval, dan dient de installatie te voldoen aan de Essentiële Veiligheidseisen zoals beschreven in bijlage I van de PED richtlijn. Daarin worden regels meegegeven omtrent ontwerp, fabricage en materialen. Wij als DD Engineering helpen mee aftoetsen of deze veiligheidseisen gevolgd zijn en welke maatregelen nodig zijn om te voldoen. Dit bekijken we steeds vanuit een praktisch oogpunt, maar wel volgens het wettelijke minimum.

Anderzijds dient bij het ontwerp, de bouw en de installatie ook rekening gehouden te worden met de conformiteitsbeoordelingsprocedures volgens de van toepassing zijnde modules:

Aanbrengen CE label

Dankzij onze multidisciplinaire kennis en aanpak gaan we de (druk)installatie op alle wettelijke veiligheidseisen controleren. Los van de PED-richtlijn, kunnen ook machineveiligheid, laagspanningsrichtlijn of zelfs explosieveiligheid (ATEX) van toepassing zijn. Door dit alles in één keer te beschouwen, ben je met DD Engineering zeker dat alles geborgd is.

Nadat alle conformiteitsbepalingen doorlopen werden en de installatie aldus voldoet aan de CE-reglementering kan het conformiteitsattest opgesteld worden. Hierna kan het CE-label aan de machine bevestigd worden. Wij voorzien gefundeerde dossiers die diepgaand maar praktisch onderbouwd zijn met als slot een correct CE-attest van de volledige installatie.

DD Engineering als uw partner voor CE

Omdat de procesindustrie heel vaak te maken heeft met apparatuur die onder een bepaalde druk staat – denk maar aan tanken, pompen, leidingen, stoomcircuits… – is de PED richtlijn een essentieel onderdeel om de CE conformiteit van je installatie aan te tonen. Daarom toetsen we bij DD Engineering de wettelijke eisen van de PED-richtlijn af bij het opstellen van technische constructiedossiers (TCD’s of “CE-dossiers” in de volksmond). Zo mag je installatie met gerust hart onder druk laten staan…

Benieuwd hoe we ook jouw installatie aan de PED richtlijn kunnen laten voldoen? Neem gerust contact op. We helpen je graag verder.

Contact

Op zoek naar een studiebureau dat u concrete, praktische
oplossingen aanreikt zodat u gegarandeerd voldoet aan alle
regelgevingen?

Neem gerust contact met ons op.

 

Christophe Huyghe
Expert Technische Veiligheid

safety@ddeng.be
0474 300 685

Of liever via een contactformulier?