LOGISTICS – Read: 3 min.

Verhoog in 2 stappen het rendement en de efficiëntie van uw logistieke handelingen

Veel bedrijven stellen zich vandaag de vraag hoe ze hun productie en logistieke handelingen kunnen optimaliseren. In veel gevallen willen de bedrijven zich vandaag klaar maken voor de toekomst en hun logistieke oplossingen afstemmen op de noden van de komende jaren. Of men nu het aantal handelingen wil verminderen of automatiseren, de voorraad beperken, groeien op dezelfde oppervlakte of juist sneller en flexibel kunnen reageren op veranderende marktsituaties. Iedereen zoekt de juiste combinatie tussen maximaal rendement en kost.

Deze verschillende uitdagingen geven aanleiding tot verschillende technische oplossingen.

 • Rolbanen
 • Machines
 • Navettes
 • Liften
 • Kranen
 • AGV’s

Wij begrijpen dat u door het bos de bomen niet meer ziet. Hoe komt u te weten welke technologie en dus ook welke investering, voor uw bedrijf het hoogste rendement brengt?

Om deze vragen te beantwoorden en oplossingen op maat te presenteren, is het belangrijk dat u vanaf het begin de juiste partner vindt die u begeleid doorheen dit traject. DD Engineering helpt u in 2 stappen bij het opstellen van uw masterplan voor de komende jaren.

Onze aanpak:

 1. Logistics opportunity scan
 2. Realistische simulaties met behulp van Saturn en WMS-Calc

 

1° Opportunity scan

Via onze logistics opportunity scan gaan we na waar de opportuniteiten voor uw productie of magazijn liggen. We onderzoeken waar en hoe we uw logistieke uitdaging efficiënter, veiliger en winstgevender kunnen maken. Starten doen we met het verzamelen van alle nodige informatie:

 • Aantal bekende artikels
 • Aantal pickings voor productie
 • Aantal pickings voor verkoop
 • Aantal put aways voor aankoop
 • Aantal orders
 • Aantal verzendingen

Tijdens deze eerste stap is het de bedoeling om in een zeer kort tijdsbestek via een aantal vuistregels een aantal logistieke verbeteringen en oplossingen voor te stellen. Het resultaat van deze opportunity scan is een rapport en overzicht van de oplossingen met een ruwe inschatting van tijd, middelen, investering en ROI (Return On Investment).

Het resultaat van deze opportunity scan is een rapport en overzicht van de oplossingen met een ruwe inschatting van tijd, middelen, investering en ROI (Return On Investment).

Via een logistics opportunity scan ontdukt u in een zeer kort tijdsbestek mogelijke logistieke verbeteringen en oplossingen, incl. een inschatting van tijd, middelen, investering en ROI (Return On Investment).

2° Software simulaties met Saturn en WMS Calc

De oplossing(en) waarvan de high-level ROI interessant is, kunnen tijdens de 2de stap meer in detail geanalyseerd en uitgewerkt worden. Voor het opstellen van deze analyse maken we gebruik van de software programma’s Saturn en WMS Calc.

Het programma Saturn stelt ons instaat om in real-time elke oplossing, techniek en installatie te simuleren.

In het programma kunnen verschillende oplossingen en productieflows ingegeven worden en vervolgens kan van elk van de scenario’s hun efficiëntie en rendement berekend worden. Ook de lay-out kan ingevoerd worden als achtergrond, dit levert een realistische en praktische simulatie van de verschillende oplossingen op.

Dankzij softwaresimulaties krijgt u een realistische en praktische simulatie van de verschillende oplossingen.

De snelheids- en cyclusparameters worden voor elke machine ingegeven alsook de diverse inputs en outputs. Het programma laat tevens de mogelijkheid om variaties in te geven. Net zoals in de praktijk laat de software de installatie in willekeurige volgorde en op verschillend tempo bewegingen uitvoeren.

De simulatie werkt in real-time en wordt gevisualiseerd op het scherm. Dit stelt ons in staat onze berekeningen te bevestigen of snel beperkingen te ontdekken.

Het resultaat van deze fase is een uitgebreid rapport met volgende informatie:

 • Gemiddelde totale cyclustijd
 • Gemiddelde afgelegde tijd
 • Gemiddelde procentuele bezetting van elke machine
 • Capaciteiten van de verschillende machines

WMS Calc wordt gebruikt om een emulatie te maken van een WMS systeem met als doel de prestaties uit te rekenen aan de hand van een aantal op voorhand gedefinieerde regels.

 • Verschillende types van picking kunnen worden nagebootst (batch, gerelateerde producten, condensatie, consolidatie, …)
 • Het effect op het resultaat van verschillen in parameters kan gesimuleerd worden
 • Uitrekenen van de nieuwe en optimale snelheden kunnen bekomen worden om aldus de ROI van het systeem te helpen bepalen

Het resultaat van deze stap is een gedetailleerd rapport en overzicht van de uitgewerkte oplossing met een detail inschatting van tijd, middelen, investering en ROI (Return On Investment). Met dit rapport kan uw bedrijf de juiste beslising nemen om klaar te zijn voor de toekomst.

 

Meer weten?

Had u ook graag meer informatie over een logistics opportunity scan of een realistische software-simulatie? Contacteer ons gerust.

Contact

Ook benieuwd wat onze logistieke ingenieurs voor uw productievloer kunnen betekenen? Neem gerust contact op Stefan. Hij brengt u graag in contact met de juiste ingenieurs voor uw project.