REFERENTIE – Read: 3 min.

Procter & Gamble – Process Safety

Tags: Safety, Chemie

Procter & Gamble maakt en verkoopt consumentenproducten. Het is een van de grootste wereldspelers wat betreft huishoudelijke- en verzorgingsproducten.

Locatie opdracht DD Engineering: Mechelen, maar ook in vele andere niet-Belgische locaties

Opdracht: uitvoeren van process safety studies

Procter & Gamble legt veel nadruk op de veiligheid van zijn productie-installaties. Door het uitvoeren van veiligheidsstudies op het productieproces en de gebruikte chemische stoffen kunnen ze potentiële gevaren identificeren en inzicht krijgen in het optreden van faalmechanismen. Als een van de vaste partners hebben we bij DD Engineering de voorbije jaren al heel wat process safety studies uitgevoerd bij P&G. Dit niet enkel in Mechelen, maar ook in tientallen andere Europese locaties. 

De uitkomsten van deze studies suggereren technieken en tegenmaatregelen om deze gevaren te voorkomen, zoals het installeren van veiligheidsitems of het introduceren van operationele procedures.

Gestructureerde aanpak

We volgen een gestructureerde aanpak voor het uitvoeren van dergelijke studies. 

  1. Bezoek aan de installaties, om te bevestigen of ze overeenkomen met de beschikbare flowcharts of P&IDs (Piping & Instrumentation Diagrams). 
  2. Op basis van deze diagrammen maken we per apparaat (bv. tank, pomp, filter, …) een veiligheidsanalyse. Daarbij worden specifieke gevaren zoals overdruk, onderdruk, brand/explosie en chemische reactie geïdentificeerd. 
  3. Op basis hiervan bepalen we welke bescherming tegen deze gevaren moet voorzien worden. 
  4. We gebruiken alle beschikbare gegevens van de apparatuur en alle datasheets van de materialen om het veiligheidsniveau te beoordelen. Om de eigenschappen van de veiligheidsitems te bepalen (zoals de maten, instellingen, …) maken we de nodige berekeningen op basis van een worst case scenario. Bijvoorbeeld: wat is de maximale instroom van perslucht voor het zuiveren in een doekenfilter? 
  5. De studiefase resulteert in voorstellen om de procesveiligheid te optimaliseren. Het kan gaan over mechanische ingrepen zoals het installeren van overdrukventielen of breekplaten, of over operationele procedures die moeten bijgestuurd worden, zoals het proper en netjes houden van de verschillende apparaten.
Process Safety Report en voorbeeld van explosiepanelen

Flexibele ingenieurs

Om tot de beste resultaten te komen, stellen onze ingenieurs zich flexibel op. Ze zijn niet alleen beschikbaar wanneer nodig, ze denken mee met de klant en zorgen voor flexibele oplossingen en aanpassingen. Zo worden de uitkomsten van de uitgevoerde process safety studies besproken met P&G. Waar nodig passen onze ingenieurs vervolgens de voorgestelde veiligheidsitems aan, steeds rekening houdend met het vereiste veiligheidsniveau.

P&ID met veiligheidsitems (tekening 1) en van plaatselijke schets tot veilig ontwerp (tekening 2)

Klant: Procter & Gamble

Procter & Gamble maakt en verkoopt consumentenproducten. Het is een van de grootste wereldspelers wat betreft huishoudelijke- en verzorgingsproducten.

Locatie: Mechelen, maar ook in vele andere niet-Belgische locaties

www.pg.com

DD Engineering is zeer flexibel. Zowel wat betreft beschikbaarheid als naar de manier waarop ze bereid zijn om de uitkomsten van de studies te bespreken. Gedurende de jaren dat we samenwerkten, heeft Procter & Gamble het werk van DD Engineering gewaardeerd. Ze sturen hun beste burgerlijk ingenieurs om het werk uit te voeren en ze zijn zeer flexibel. Dit geldt zowel voor flexibiliteit in de tijd, zijnde beschikbaar zijn wanneer dat nodig is, en flexibiliteit naar resultaat, waarbij ze open staan om de uitkomsten van de studies te bespreken en om de voorgestelde veiligheidsitems aan te passen, rekening houdend met het vereiste veiligheidsniveau.

 

Joël Bogaert
Procter & Gamble

Contact

Benieuwd wat onze safety ingenieurs voor uw productievloer kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Christophe. Hij brengt u graag in contact met de juiste ingenieurs voor uw project.

 

Christophe Huyghe
Expert Technische Veiligheid

T+32 (0) 57 42 15 21
Esafety@ddeng.be