REFERENTIE – Read: 3 min.

Metagenics – Uitbreiden productie

Tags: Plant, Food

Metagenics is de n°1 in de productie en distributie van voedingssupplementen op de professionele markt in de Verenigde Staten, Australië, Nieuw Zeeland en in de Benelux. Metagenics Belgium coördineert de Belgische activiteiten en heeft een productievestiging in Oostende, van waar alle producten vertrekken voor de Europese klanten. Het bedrijf stelt rechtstreeks 155 mensen tewerk in België, Nederland, Duitsland en Italië. Nog eens 100 personen zijn daarnaast tewerkgesteld voor de activiteiten in andere landen. De totale omzet van Metagenics bedroeg in 2015 meer dan 30 miljoen €.

Locatie opdracht DD Engineering: Oostende

Om de sterke groei van verkoop van hun producten te bestendigen, heeft Metagenics door de jaren heen zijn productiecapaciteit opgeschroefd. Dit resulteerde in een nijpend plaatsgebrek op de huidige productiesite. De mogelijkheid bood zich aan om het gebouw van de buren te huren, waarbij de weeg- en mengafdeling zou verhuizen naar het nieuwe gebouw. De productiehal van dit gebouw diende omgevormd te worden naar een productiehal geschikt voor de productie van voedingssupplementen (cleanrooms).

Om contaminatie van het productieproces uit te sluiten, moet de productie gebeuren in cleanrooms. Dit betreft een geavanceerde HVAC-omgeving, waarbij temperatuur, luchtvochtigheid en druk continu onder controle gehouden worden.

Input klant, opzetten budgettering & ontwerp lay-out

Eerst en vooral brachten onze ingenieurs de vraagstelling van Metagenics in kaart en zetten ze deze om in een haalbare budgettering. Deze werd verfijnd met de aangereikte informatie en door onze project ingenieurs omgezet in een lay-out voor de toekomstige plant.

De lay-out van de productiesite houdt niet alleen rekening met een optimale flow van mensen en goederen, maar tevens met de wettelijke verplichtingen omtrent brandveiligheid, ergonomie en luchtkwaliteit van en in het gebouw. Ter controle werden de plannen voorgelegd aan zowel brandweer van Oostende als het FAVV, met een positief advies tot gevolg.

2D plan in Autocad van lay-out ​en gebruik makend van Autocad Architecture uitgebreid naar 3D

Opmaak bestekken & meetstaten

De volgende stap na de goedgekeurde lay-out, was de opmaak van de bestekken en meetstaten voor zowel het bouwkundige als de technieken. Deze bestekken worden gebruikt om vergelijkbare offertes van de verschillende aannemers te verkrijgen.

Voor de bouwkundige aspecten werd de stabiliteit in samenwerking met een stabiliteitsbureau uitgevoerd, terwijl de inrichting en bovenbouw door DDE uitgewerkt werd. De technieken werden volledig door DDE onder handen genomen. Daarvoor wordt onder andere gewerkt met programma’s als Autocad Plant 3D en Autocad Architecture.

Ontwerp & berekeningen HVAC

Opvallend is vooral de uitwerking van de HVAC, want deze diende niet aan alledaagse criteria te voldoen. Dit systeem moest niet alleen de nodige ventilatiedebieten, luchtvochtigheidsregeling, druk -en temperatuurregeling voorzien, maar werkt bovendien in combinatie met een afzuigsysteem en recupereert zowel koude als warmte-energie die gebruikt wordt in o.a. het sanitair water. Het ontwerp en de berekeningen van de volledige HVAC werden door DDE ingenieurs uitgevoerd en door Daikin in uitvoering gebracht.

Aanschrijven & onderhandelen met leveranciers / aannemers, incl. opmaak contracten

DDE stond verder in voor het aanschrijven van en onderhandelen met leveranciers en aannemers. We verzorgden verder de opmaak van contracten. Hierbij brachten we steeds de klassieke waarden van prijs/kwaliteit in rekening. Naast de klassieke piping en elektriciteit behandelden we ook de aankoop van HVAC, hygiënische toestellen, compressor en afzuigingsinstallatie.

Opvolging implementatie

De laatste stap is de realisatie ‘on the floor’ van het ganse project. Ook hierin ondersteunde het ingenieursteam van DDE Metagenics met de opvolging en problem-solving rond het uitvoeringsaspect.

Op maat van en volgens Metagenics

Er werd steeds gewerkt volgens een standpunt dat de waarden van Metagenics onderstreepte, ook al werkten onze ingenieurs het volledige traject zelf uit. M.a.w., iedere DDE projectmanager was als het ware een medewerker van Metagenics en verdedige dan ook hun belang gedurende het volledige traject.

Ontwerp van piping HVAC met Autocad Plant 3D

Klant: Metagenics

Metagenics is de n°1 in de productie en distributie van voedingssupplementen op de professionele markt in de VS, Australië, Nieuw Zeeland en in de Benelux. Metagenics Belgium coördineert de Belgische activiteiten en heeft een productievestiging in Oostende, van waar alle producten vertrekken voor de Europese klanten. Het bedrijf stelt rechtstreeks 155 mensen tewerk in België, Nederland, Duitsland en Italië. Nog eens 100 personen zijn daarnaast tewerkgesteld voor de activiteiten in andere landen. De totale omzet van Metagenics bedroeg in 2015 meer dan 30 miljoen €.

Locatie: Oostende

www.metagenics.com

Wij zochten de ondersteuning van een ingenieursbureau dat enerzijds ervaring had met clean room design en de verschillende elementen die daarbij aan bod komen, maar daarnaast ook pragmatiek aan de dag legt wat betreft budget. Daarnaast hebben we zelf ook genoeg uitdaging om dagelijkse operaties efficiënt te runnen in de huidige site, zodat externe hulp aangewezen was.

 

Geert Florizoone
Metagenics

Meer weten?

Ook benieuwd wat onze plant engineers voor uw productievloer kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Stefan. Hij brengt u graag in contact met de juiste ingenieurs voor uw project.

 

Stefan Vercauteren

T+32 (0)485 40 92 73
Eplant@ddeng.be