SAFETY – Read: 3 min.

Wijziging Machinerichtlijn: Richtlijn 2006/42/EG wordt een Verordening

Tags:Safety

Peter Stappaerts

Expert Technische Veiligheid
safety@ddeng.be – 057 42 15 21

Van Richtlijn naar Verordening

De nakende herziening van Richtlijn 2006/42/EG – beter gekend als de Machinerichtlijn – zal niet langer geschieden in de vorm van een Richtlijn, maar als Verordening.

Daar waar Europese Richtlijnen steeds worden geïmplementeerd in Nationale Wetgeving, waarbij iedere lidstaat zelf de vorm en de middelen bepaalt, zal de Verordening bindend zijn in al zijn onderdelen, en rechtstreeks van toepassing zijn op iedere lidstaat!

Naast aanpassing van bestaande Artikels, is er een opvallende wijziging in zowel concept als inhoud van de diverse Bijlagen van de huidige Machinerichtlijn.
Zo zal de huidige Bijlage II waarin o.a. het concept van de EG-Verklaring van Overeenstemming en de Inbouwverklaring worden besproken, verplaatsen naar Bijlage V. Dan spreken we niet meer van (in de volksmond) zogenaamde IIA of IIB-attesten!
Ook zal de huidige Bijlage IV (hoog-risicomachines) in de nieuwe Verordening voortaan besproken worden in Bijlage I, en zullen de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen transfereren naar Bijlage III.

Het principe van zelfdeclaratie voor fabrikanten blijft behouden, met uitzondering van de hoog-risicomachines, waar de Aangemelde Instantie (NoBo) nog steeds betrokken partij dient te zijn. Deze lijst met hoog-risicomachines zal trouwens inhoudelijk worden aangepast, zodat sommige machines dan wel of niet meer in die categorie vallen.

Opvallend is dat er in de nieuwe Verordening, met betrekking tot de verplichtingen inzake het conformiteitsonderzoek, niet enkel sprake is van de fabrikant, maar ook van diegene die substantiële wijzigingen uitvoert aan machines.

 

Voor vragen met betrekking tot de Machinerichtlijn kan u steeds terecht bij een team van experten bij DD Engineering.

Contact

Benieuwd wat onze safety ingenieurs voor uw productievloer kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Christophe. Hij brengt u graag in contact met de juiste ingenieurs voor uw project.

 

Christophe Huyghe
Expert Technische Veiligheid

T+32 (0) 57 42 15 21
Esafety@ddeng.be